ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Harmonogram rekrutacji do Internatu ZSZ PBO
na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji kontynuowania pobytu przez obecnych mieszkańców

do 31.05.2021

-

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych na podstawie deklaracji kontynuowania pobytu przez obecnych mieszkańców

 

do 30.06.2021

 

-

 

3.

Postępowanie rekrutacyjne - złożenie kwestionariusza wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań

 

od 02.08.2021 do 08.08.2021

 

od 11.08 2021 do 13.08.2021

4.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów złożonych przez kandydatów

9.08.2021

13.08.2021

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych na stronie www.zszpbo.zgora.pl/internat

 

10.08.2021

 

16.08.2021

 

6.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może odwołać się od wyników procesu rekrutacyjnego

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

7.

Rozpatrzenie odwołania przez kierownika internatu

W terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania

W terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania

 

Początek strony