ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Harmonogram rekrutacji do Internatu ZSZ PBO

na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji kontynuowania pobytu
przez obecnych mieszkańców

do 31.05.2023

-

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych na podstawie deklaracji kontynuowania pobytu przez obecnych mieszkańców

do 07.07.2023

-

3.

Postępowanie rekrutacyjne - złożenie kwestionariusza wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań

od 21.07.2023 do 26.07.2023

od 21.08 2023 do 24.08.2023

4.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów złożonych przez kandydatów

27.07.2023

25.08.2023

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych na stronie www.zszpbo.zgora.pl/internat

28.07.2023

28.08.2023

6.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może odwołać się od wyników procesu rekrutacyjnego

W terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

7.

Rozpatrzenie odwołania przez kierownika internatu

W terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania

W terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania

 Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony