ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Harmonogram rekrutacji do Internatu ZSZ PBO

na rok szkolny 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji kontynuowania pobytu
przez obecnych mieszkańców

do 31.05.2022

-

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych na podstawie deklaracji kontynuowania pobytu przez obecnych mieszkańców

do 30.06.2022

-

3.

Postępowanie rekrutacyjne - złożenie kwestionariusza wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań

od 02.08.2022 do 08.08.2022

od 11.08 2022 do 13.08.2022

4.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów złożonych przez kandydatów

9.08.2022

13.08.2022

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych na stronie www.zszpbo.zgora.pl/internat

10.08.2022

16.08.2022

6.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może odwołać się od wyników procesu rekrutacyjnego

W terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

7.

Rozpatrzenie odwołania przez kierownika internatu

W terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania

W terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania

Początek strony