ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Zasady zakwaterowania w Internacie ZSZ PBO w Zielonej Górze 

 1. Do internatu przyjechać może jedynie wychowanek bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Na terenie placówki należy zachować bezpieczny dystans od innych osób.
 3. Wychowankowie są zobowiązani do posiadania własnych środków ochrony osobistej.
 4. Kwaterowanie wychowanków odbędzie się w dniu 31 sierpnia w godzinach 16.00-20.00
 5. Do budynku placówki wraz z wychowankiem może wejść jeden rodzic/opiekun prawny.
 6. Wchodzimy wejściem głównym od strony ulicy Waszczyka.
 7. Przy wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę.
 8. W dniu kwaterowania obowiązuje osłona ust i nosa.
 9. W dniu zakwaterowania rodzice zobowiązani są do wypełnienia wymaganych przez placówkę dokumentów związanych z zasadami bezpieczeństwa w okresie pandemii.
 10. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na ternie placówki w czasie pandemii dostępne są na stronie internetowej zszpbo.zgora .pl

Należy się z nimi zapoznać przed przyjazdem do internatu.

 1. Wychowankowie powinni przywieźć ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy, w tym przybory szkolne i rzeczy osobiste; w internacie ograniczyć do nich dostęp osób trzecich.
 2. Do placówki nie zabieramy własnych kołder i poduszka, tylko pościel.
 3. W związku z trwającymi pracami budowlanymi w pobliżu placówki prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 4. Informujemy, że w trakcie roku szkolnego obowiązuje zakaz parkowania na terenie szkoły. W dniu zakwaterowania można będzie wyjątkowo zaparkować od strony szkoły.

Informacje dodatkowe :

            Dzienna stawka wyżywienia -17zł

Opłaty za internat należy dokonać przelewem na konto bankowe do 15-tego września. (dane do przelewu będą przekazane w dniu kwaterowania)

            Opłata eksploatacyjna:

 • uczniowie ZSZ PBO - opłata miesięczna- 60zł
 • uczniowie z pozostałych szkół zielonogórskich – opłata miesięczna- 120zł

Internat zapewnia pościel (kołdra, poduszka, koc).

Młodzież powinna zabrać ze sobą:

 • bieliznę pościelową (prześcieradło, poszewki na poduszkę i kołdrę)
 • klapki, przybory toaletowe
 • kubek, talerz, sztućce (do użytkowania w pokoju)

 oraz dużo uśmiechu w nowym roku szkolnym.

Początek strony