ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Uczniowie ZSZ PBO Sp. z o.o.  529,00zł

  • 454,00 zł pełne wyżywienie
  • 75 zł opłata eksploatacyjna.

Pozostali uczniowie 604,00zł

  • 454,00 zł pełne wyżywienie
  • 150 zł opłata eksploatacyjna.

Płatne do 15-tego listopada 2022roku.

W przypadku płatności przelewem prosimy pamiętać o dokładnej kwocie przeliczonej dla każdego ucznia oraz informacji kogo wpłata dotyczy.

Wpłaty można dokonać na konto:

BANK MILLENNIUM SA Zielona Góra

34 1160 2202 0000 0000 6022 2157

Z dopiskiem:

Opłata eksploatacyjna i wyżywienie (Imię i nazwisko ucznia)

w internacie ZSZ PBO w miesiącu (miesiąc, rok)

Początek strony