ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

 Z nauczycielem bibliotekarzem Mirosławą Sobecką można się również kontaktować za pomocą Sytemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik internetowy)

Biblioteka zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Terminy sobotnich dyżurów podawane są przy planie zajęć dla szkoły policealnej.

Początek strony