ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Biblioteka składa się z czterech pomieszczeń:

 • Czytelni
  - z 4 stanowiskami komputerowymi z podłączeniem do Internetu
  - zbiorami czasopism
 • Wypożyczalni z księgozbiorem, księgozbiorem podręcznym i katalogiem komputerowym (program MOL)
 • Gabinetu metodycznego
  - ze zbiorami pozycji metodycznych dla nauczycieli
  - kartotekami zagadnieniowymi oraz zbiorami ikonograficznymi
  - komputerem z urządzeniem wielofunkcyjnym
 • Magazynku
  - ze zbiorami plakatów
  - podręcznikami

Początek strony