ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o..
 2. Uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie aktualnych list.
 3. Można wypożyczyć dowolną liczbę książek.
 4. Czytelnik zobowiązany jest przejrzeć książkę po wypożyczeniu i zgłosić jej ewentualne uszkodzenia, w przeciwnym razie ponosi konsekwencje wynikające z punktu 6 regulaminu.
 5. Termin zwrotu książek upływa po miesiącu. W niektórych wypadkach termin może zostać skrócony.
 6. Za książkę zgubioną lub uszkodzoną czytelnik zwraca taką samą lub płaci równowartość aktualnej ceny rynkowej.
 7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni.
 8. Przed końcem roku szkolnego uczeń rozlicza się z biblioteką, otrzymując odpowiednie zaświadczenie.
 9. Zbiory powierza się trosce czytelników.REGULAMIN  PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą celom dydaktycznym.
 2. Pracownia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
 3. Samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłącznie klawiatury, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych) jest zabronione.
 4. Zabrania się instalowania oprogramowania z zewnątrz i dokonywania zmian w istniejącym.
 5. Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 6. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 7. W czytelni należy zachować ciszę.
 8. Na stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
 9. Użytkownik ma prawo do zapisania danych na nośnikach własnych.
 10. Korzystanie z drukarki sieciowej jest możliwe za opłatą.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony