ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

 • Stałe łącze internetowe
  - 3 stanowiska komputerowe do użytku czytelników
  - 2 stanowiska do użytku wewnętrznego

 • Program bibioteczny MOL
  -
  katalog komputerowy
  - baza książek( 12299 opisów)
  - statystyki
 • Program Librus
  -wysyłanie informacji dotyczących biblioteki do użytkowników programu (uczniowie, nauczyciele, rodzice)
 • Zestawienia bibliograficzne
  - sporządzane na zamówienie

 • Księgozbiór podręczny
  - encyklopedie i słowniki
  - albumy, atlasy
  - informatory (szkolne, maturalne, uczelniane)

Początek strony