ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Wypożyczalnia przed remontem….

Przed remontem Przed remontem

Przed remontem

…. i po remoncie wykonanym przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem instruktorów zawodu. Całe pomieszczenie stało się jasne i przestronne dzięki wyburzeniu ścianek działowych, położeniu jasnych płytek na podłogę, zamontowaniu kremowych żaluzji w oknach. Efekt wykonanych prac robi wrażenie!    Wiadomo budowlanka…

Po remoncie Po remoncie

Gabinet metodyczny

Po remoncie

Gabinet metodyczny

Na remont czeka jeszcze nasza czytelnia. Miejsce spotkań i rozmaitych działań.

Czytelnia

Biblioteczny punkt przyjęć „Szlachetnej Paczki” w 2008 r.

 

Na zdjęciu spotkanie wolontariuszy „Szlachetnej Paczki”.

Remont czytelni przeprowadzono w czasie wakacji 2011 r.

…. i po remoncie wykonanym przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem instruktorów zawodu. Całe pomieszczenie stało się jasne i przestronne dzięki wyburzeniu ścianek działowych, położeniu jasnych płytek na podłogę, zamontowaniu kremowych żaluzji w oknach. Efekt wykonanych prac robi wrażenie! Wiadomo budowlanka…

Początek strony