ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły: mgr inż. Katarzyna Niedźwiecka

Z-ca Dyrektora: mgr Małgorzata Natońska - Janowska

Z-ca Dyrektora: mgr Adam Rzepka

 

Pracownicy

j. polski

mgr Jolanta Wiśniewska

mgr Ryszard Szabunia

matematyka

mgr Adam Rzepka

mgr Beata Markowska

dr Łukasz Rutkowski

mgr Joanna Rudek

j. angielski

mgr Aura Kozłowska

mgr Agata Waltrowska

Marzena Wybieralska

j. niemiecki

mgr Ewelina Kalińska

mgr Alicja Siuta

historia

mgr Małgorzata Chumińska

mgr Dariusz Polaczek

mgr Agata Waltrowska

mgr Jolanta Kłosowska

fizyka

dr Łukasz Rutkowski

geografia

mgr Małgorzata Chumińska

biologia

mgr Michał Kuźmiak

ochrona środowiska

mgr inż. Anna Piechnik

informatyka

mgr Małgorzata Janowska

w-f

mgr Radosław Pawlaczyk

mgr Sylwia Szymanowska

przedmioty zawodowe budowlane

mgr inż. Anna Piechnik

mgr inż. Anna Wielkoszyńska

przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr inż. Krzysztof Uhman

mgr inż. Mirosław Długosz

inż. Stanisław Kosakowski

mgr Adam Rzepka

mgr Tomasz Tkacz

przedmioty zawodowe handlowe

mgr inż. Katarzyna Niedźwiecka

mgr Dorota Kotas

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ewa Awińska

wiedza o społeczeństwie

mgr Dariusz Polaczek

podstawy przedsiębiorczości

mgr Dariusz Polaczek

wiedza o kulturze

mgr Jolanta Wiśniewska

religia

mgr Grzegorz Krystians

filozofia

mgr Grzegorz Krystians

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Mejza

szkolny pedagog

mgr Małgorzata Mejza

szkolny psycholog

mgr Rut Brąś

biblioteka szkolna

mgr Mirosława Sobecka

 

Wychowawcy

KLASA

ZAWÓD

WYCHOWAWCA

1d sp 

Mechanik pojazdów samochodowych

mgr Dariusz Polaczek

2 Ta-G

Technik budownictwa

mgr inż. Anna Wielkoszyńska

2 Tb-G

Technik ochrony środowiska/technik handlowiec

mgr Ryszard Szabunia

2 Ta-SP

Technik budownictwa

mgr inż. Anna Piechnik

2 Tb-SP

Technik ochrony środowiska/technik handlowiec

mgr Małgorzata Janowska

4 Ta-G

Technik budownictwa

mgr inż. Anna Piechnik

     

2a-SP

Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

mgr Dariusz Polaczek

2b-SP

Wielozawodowa- kierowca mechanik, monter sieci i instalacji-sanitarnych, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, ślusarz, stolarz, sprzedawca

mgr Sylwia Szymanowska

2c-SP

Operator obrabiarek skrawających

mgr Agata Waltrowska

2d-SP

Mechanik pojazdów samochodowych

mgr Beata Markowska

2a-G

Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

mgr Jolanta Wiśniewska

2b-G

Wielozawodowa – kierowca mechanik, sprzedawca, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz0tynkarz, ślusarz

mgr Ewa Awińska

2c-G

Operator obrabiarek skrawających

mgr Sylwia Szymanowska

2d-G

Mechanik pojazdów samochodowych

mgr inż. Krzysztof Uhman

3a-G

Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, kierowca-mechanik

mgr Alicja Siuta

3c-G

Operator obrabiarek skrawających/ślusarz

mgr Adam Rzepka

3d-G

Wielozawodowa – mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych

mgr Radosław Pawlaczyk

1a-sp

Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

mgr Ryszard Szabunia

1b-sp

Wielozawodowa – mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych

mgr Radosław Pawlaczyk

  

Początek strony