ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły: mgr inż. Katarzyna Niedźwiecka

Z-ca Dyrektora: mgr Małgorzata Natońska - Janowska

Z-ca Dyrektora: mgr Adam Rzepka

 

Pracownicy

j. polski

mgr Jolanta Wiśniewska

mgr Ryszard Szabunia

matematyka

mgr Adam Rzepka

mgr Majkowski Marcin

mgr Michał Kuźmiak

j. angielski

mgr Aura Kozłowska

mgr Agata Waltrowska

Marzena Wybieralska

j. niemiecki

mgr Ewelina Kalińska

mgr Alicja Siuta

Historia

mgr Małgorzata Chumińska

mgr Dariusz Polaczek

mgr Agata Waltrowska

Historia i teraźniejszość

 mgr Grzegorz Krystians

fizyka

Marek Kokot

geografia

mgr Małgorzata Chumińska

biologia

mgr Michał Kuźmiak

dr Mirela Ścigaj

ochrona środowiska

mgr inż. Anna Piechnik

dr Mirela Ścigaj

chemia

dr Mirela Ścigaj

informatyka

mgr Małgorzata Janowska

w-f

mgr Radosław Pawlaczyk

mgr Sylwia Szymanowska

przedmioty zawodowe budowlane

mgr inż. Anna Piechnik

mgr inż. Anna Wielkoszyńska

mgr Mikołajek Joanna

przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr inż. Krzysztof Uhman

inż. Stanisław Kosakowski

mgr Adam Rzepka

mgr Tomasz Tkacz

mgr Marek Kokot

przedmioty zawodowe handlowe

mgr inż. Katarzyna Niedźwiecka

mgr Małgorzata Dzioch-Wojciechowska

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ewa Awińska

mgr Dariusz Polaczek

wiedza o społeczeństwie

mgr Dariusz Polaczek

podstawy przedsiębiorczości

mgr Dariusz Polaczek

wiedza o kulturze

mgr Jolanta Wiśniewska

religia

mgr Arkadiusz Dąbek

filozofia

mgr Grzegorz Krystians

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Mejza

szkolny pedagog

mgr Małgorzata Mejza

mgr Edyta Kowalska

szkolny psycholog

mgr Ewa Borysiewicz

biblioteka szkolna

mgr Jolanta Wiśniewska

 

 

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony