ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Jesteśmy partnerem projektu

Realizujemy projekt

Wspieranie oferty edukacyjnej ZSZ PBO w Zielonej Górze poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury i wyposażenie w pomoc optymalizujące proces kształcenia ogólnego.

Projekt "Świat Nauki"

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony