ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Branżowa Szkoła II stopnia

Umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczych szkół zawodowych kontynuację kształcenia zawodowego. ​

  • Na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013. ​
  • Możesz uczyć się w branżowej szkole II stopnia w zawodzie, który jest kontynuacją kształcenia w branżowej szkole I stopnia lub z zasadniczej szkole zawodowej (zawody pokrewne).

Rekrutacja od 17 maja 2021r.

  • technik robót wykończeniowych w budownictwie 
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechanik
  • technik handlowiec

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony