ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   ( dla dorosłych) -   ZAOCZNE

(dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych nauka trwa 2 lata)

Podanie do liceum ogólnokształcącego - plik (doc)

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony