ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

15 kwietnia 2013r. Tajnikami swojego warsztatu podzielił się z nami zielonogórski artysta plastyk p. Władysław Klępka. W czasie spotkań w naszej szkole mieliśmy okazję poznania techniki wytwarzania papieru czerpanego. Każdy z uczestników zajęć stworzył swój papierowy obraz. Zajęcia były bardzo inspirujące. Ich zwieńczeniem była wystawa prac wykonanych pod kierunkiem artysty. W wernisażu udział wzięli zaproszeni goście p. Mirosław Musioł z ZOK, dyrekcja szkoły, nauczyciele, koledzy i koleżanki autorek prac.

Początek strony