ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

14 października 2014 r.

Ten rok szkolny zainaugurowaliśmy wystawą pt. „Ze wspomnień niebieskiego mundurka”. Celem było pokazanie dawnej szkoły. Najstarsze eksponaty pochodziły z lat 30-tych XX wieku, były to szkolne świadectwa, fotografie oraz zabytkowa ławka szkolna. Pokazaliśmy stare podręczniki (na czele z elementarzem Falskiego), zeszyty uczniów, pamiętniki, dzienniczki ucznia, pomoce naukowe takie jak suwaki logarytmiczne, techniczne środki nauczania – gramofon, magnetofon szpulowy, epidiaskop, płyty winylowe, kasety szpulowe, temperówki do ołówków, pióra wieczne, obsadki ze stalówkami. Eksponaty pochodziły ze zbiorów prywatnych nauczycieli i uczniów oraz naszej szkoły. Informacja o wystawie bogato ilustrowana zdjęciami ukazała się w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej, informacja o wystawie ukazała się w Gazecie Lubuskiej, artykuł o wystawie opublikował Głos Nauczycielski.

Początek strony