ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

23 stycznia 2015 r.

Obraz działań naszych uczniów z klasy renowator zabytków architektury pokazaliśmy na wystawie pt. „Sztukateria”. Prześledziliśmy kolejne etapy pracy nad wieloelementową dekoracyjną okładziną ceramiczną pokazującą herb miasta wśród elementów roślinnych. Mogliśmy zobaczyć naukę tworzenia reliefu od wykonania modelu w glinie, wykonania formy negatywowej w gipsie, odcisku płytki w glinie ceramicznej, wstępnie wypalonych na tzw. biskwit a finalnie ozdobionych angobą oraz wypalonych w piecu ceramicznym. Uczestnicy wystawy pokazali również wykonane w pracowni ceramiki pp. Małgorzaty i Lesława Bukowiczów drobne przedmioty ceramiczne – kubki, figurki, ozdoby.

Początek strony