ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

23 stycznia 2016 - „Martwa natura” – podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowaliśmy wernisaż prac udostępnionych przez ZOK, będący efektem konkursu fotograficznego. Przy organizacji wystawy pracowały panie Alina Gajec –historyk sztuki i Jolanta Bałacka nauczycielka wiedzy o kulturze. Uczestnicy spotkania wzięli udział w konkursie fotograficznym. Przy użyciu swoich aparatów telefonicznych zrobili zdjęcia wybranych samodzielnie  kompozycji. W ciągu godziny zdjęcia zostały zrzucone na komputer a następnie zaprezentowane za pomocą rzutnika na ekranie zgromadzonym            i ocenione przez jury. Fotografie umieszczono też na szkolnej stronie facebookowej. Najlepsze zdjęcia zostały nagrodzone.

Początek strony