ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

„60 lat budujemy miasto”

26 kwietnia – 18 maja 2018

wystawa z okazji 60 lecia powstania Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego.

14 maja w uroczystym zamknięciu i podsumowaniu wystawy uczestniczyli zaproszeni goście – prezes PBO Sp. z o. o. p. Mirosław Szczypiński, p. Mirosław Musiał z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, pracownicy firmy oraz  uczniowie i nauczyciele szkoły. Na wystawie  pokazaliśmy przede wszystkim archiwalne zdjęcia z różnych budów realizowanych przez PBO i uczniów naszej szkoły. Fotografie obrazowały zarówno budownictwo mieszkaniowe jak i przemysłowe oraz użyteczności publicznej. Źródłem wiedzy są też szkolne kroniki, w których zapisywano szczególne wydarzenia np. objęcie patronatem przez młodzież naszej szkoły budowy Domu Kombatanta (obecnie im. Jana Lembasa) w roku 1974, budowy Domu Asystenta Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie UZ) w roku 1980, udział młodzieży w Operacji Frombork 1001 – odbudowie Fromborka ze zniszczeń wojennych w 1973, z okazji 500 lecia narodzin Mikołaja Kopernika oraz wielu innych działań. Obejrzeć można było również piękne dyplomy za udział uczniów w konkursach zawodowych m. in. Złotej Kielni.

Początek strony