ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Plan ważny od 17.05.2021

1 Ta SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
WF
S Szymanowska
sala gim
Technologia robót murarskich i tynkarskich
J Mikołajek
40
LW
M Ścigaj
38
Biologia
M Ścigaj
39
 
2.
8.50-9.35
WF
S Szymanowska
sala gim
J. angielski
A Kozłowska
22
Chemia
M Ścigaj
38
Podstawy bud.
J Mikołajek
39
Matematyka
B Markowska
40
3.
9.40 - 10.25
Technologia robót murarskich i tynkarskich
J Mikołajek
37
Technologia robót murarskich i tynkarskich
J Mikołajek
40
Podstawy bud.
J Mikołajek
21
EDB
D Polaczek
świetlica
Historia
A Waltrowska
1
4.
10.35-11.20
J. niemiecki
A Siuta
23
Technologia robót murarskich i tynkarskich
J Mikołajek
38
Podstawy bud.
J Mikołajek
21
WF
S Szymanowska
sala gim
J. angielski
A Kozłowska
22
5.
11.25-12.10
Historia
A Waltrowska
1
Informatyka
M Janowska
27
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
6.
12.15-13.00
J. angielski
A Kozłowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka
B Markowska
40
Dokumentacja budowlana
A Piechnik
39
Geografia
M Chumińska
31
7.
13.15-14.00
  Matematyka rozsz
B Markowska
40
Religia
A Dąbek
świetlica
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
8.
14.05-14.50
  Matematyka
B Markowska
40
    Fizyka
Ł Rutkowski
38
9.
14.55-15.40
         

3 Ta G

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal
zimna
Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
J. angielski
A Kozłowska
22
Posługiwanie się dokumentację bud
A Wielkoszyńska
37
Matematyka
B Markowska
40
2.
8.50-9.35
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal

Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna
Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Matematyka rozsz
B Markowska
40
J. polski
J Wiśniewska
30
3.
9.40 - 10.25
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal

Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
J. niemiecki
A Siuta
23
4.
10.35-11.20
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal

Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna
J. angielski
A Kozłowska
37
Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
Sporządzanie kosztorysów
A Wielkoszyńska
37
Podstawy konstrukcji bud.
A Wielkoszyńska
37
5.
11.25-12.10
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal

Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
J. polski
J Wiśniewska
30
J. angielski
A Kozłowska
25
6.
12.15-13.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal

Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
J. polski
J Wiśniewska
30
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
40
7.
13.15-14.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal

Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna
Organizacja robót budowlanych
A Piechnik
39
WF
S Szymanowska
sala gim
LW
A Wielkoszyńska
37
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
40
8.
14.05-14.50
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal

Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna
Religia
A Dąbek
świetlica
WF
S Szymanowska
sala gim
WF
S Szymanowska
sala gim
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
9.
14.55-15.40
         

3TboG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Ochrona wód
M Ścigaj
38
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. angielski B
A Waltrowska
Matematyka
B Markowska
40
Biologia rozszerzona
M Kuźmiak
31
2.
8.50-9.35
Gospodarka odpadami
M Ścigaj
39
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Kozłowska
22
Biologia rozszerzona
M Kuźmiak
38
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
3.
9.40 - 10.25
Gospodarka odpadami
M Ścigaj
39
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
38
J. angielski
A Kozłowska
28
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. angielski
A Kozłowska
22
Monitoring środowiska
M Ścigaj
21
4.
10.35-11.20
Monitoring środowiska
M Ścigaj
39
Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
39
Ochrona wód
M Ścigaj
38
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
38
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
21
5.
11.25-12.10
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
38
Matematyka rozsz
B Markowska
40
6.
12.15-13.00
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
39
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
7.
13.15-14.00
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka rozsz
B Markowska
40
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
8.
14.05-14.50
LW
R Szabunia
28
Religia
A Dąbek
świetlica
Ochrona wód
M Ścigaj
38
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
 
9.
14.55-15.40
         

3 TbhG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Podstawy zarządzania w handlu
M Wojciechowska
37a
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. angielski B
A Waltrowska
Matematyka
B Markowska
40
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
2.
8.50-9.35
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
Podstawy zarządzania w handlu
M Wojciechowska
37a
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Kozłowska
22
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
3.
9.40 - 10.25
Rachunkowość handlowa
M Wojciechowska
37a
Organizacja sprzedaży
M Wojciechowska
37a
J. angielski
A Kozłowska
28
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. angielski
A Kozłowska
22
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
4.
10.35-11.20
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Sprzedaż towarów
M Wojciechowska
37a
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
5.
11.25-12.10
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Marketing
K Niedźwiecka
1
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
Matematyka rozsz
B Markowska
40
6.
12.15-13.00
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
Pracownia marketingu
K Niedźwiecka
1
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
7.
13.15-14.00
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka rozsz
B Markowska
40
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Marketing
K Niedźwiecka
21
8.
14.05-14.50
LW
R Szabunia
28
Religia
A Dąbek
świetlica
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Pracownia marketingu
K Niedźwiecka
31
9.
14.55-15.40
         

3 Ta SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna1
Matematyka
J Rudek
28
  Podstawy bud.
J Mikołajek
38
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
2.
8.50-9.35
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna1
Matematyka
J Rudek
28
Informatyka
M Janowska
27
J. niemiecki
A Siuta
23
Fizyka
Ł Rutkowski
38
3.
9.40 - 10.25
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna1
Geografia
M Chumińska
31
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka
J Rudek
28
J. polski
J Wiśniewska
30
4.
10.35-11.20
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna1
J. polski
J Wiśniewska
30
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
39
Matematyka rozsz
J Rudek
28
Geografia
M Chumińska
31
5.
11.25-12.10
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna1
Chemia
M Ścigaj
38
Biologia
M Kuźmiak
31
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
6.
12.15-13.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna1
J. angielski
A Kozłowska
22
Historia
A Waltrowska
31
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
J. angielski
A Kozłowska
22
7.
13.15-14.00
Posługiwanie się dokumentację bud
A Piechnik
Zimna1
WF
R Pawlaczyk
sala gim
J. polski
J Wiśniewska
30
Historia
A Waltrowska
22
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
8.
14.05-14.50
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna1
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Religia
A Dąbek
świetlica
LW
A Piechnik
39
WF
R Pawlaczyk
sala gim
9.
14.55-15.40
         

3 Tbo SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Historia
A Waltrowska
30
Informatyka
M Janowska
27
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka rozsz
J Rudek
28
LW
M Janowska
1
2.
8.50-9.35
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
23
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Historia
A Waltrowska
37
Matematyka
J Rudek
28
Biologia
M Kuźmiak
1
3.
9.40 - 10.25
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka
J Rudek
1
Biologia rozszerzona
M Kuźmiak
38
Chemia
M Ścigaj
38
Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
39
4.
10.35-11.20
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka
J Rudek
1
J. polski
R Szabunia
28
J. niemiecki B
E Kalińska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
5.
11.25-12.10
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
39
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
23
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
38
6.
12.15-13.00
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Gospodarka odpadami
M Ścigaj
38
Ochrona wód
M Ścigaj
38
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
38
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
7.
13.15-14.00
Geografia
M Chumińska
31
Gospodarka odpadami
M Ścigaj
38
Ochrona wód
M Ścigaj
38
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
8.
14.05-14.50
  Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
38
Religia
A Dąbek
świetlica
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
 
9.
14.55-15.40
         

3 Tbh SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Historia
A Waltrowska
30
  Geografia
M Chumińska
31
Matematyka rozsz
J Rudek
28
LW
M Janowska
1
2.
8.50-9.35
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
23
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Historia
A Waltrowska
37
Matematyka
J Rudek
28
Biologia
M Kuźmiak
1
3.
9.40 - 10.25
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka
J Rudek
1
Pracownia marketingu
M Wojciechowska
37a
Chemia
M Ścigaj
38
Język angielski rozszerzony
A Kozłowska
22
4.
10.35-11.20
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka
J Rudek
1
J. polski
R Szabunia
28
J. niemiecki B
E Kalińska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
5.
11.25-12.10
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
23
Pracownia marketingu
M Wojciechowska
37a
6.
12.15-13.00
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Organizacja sprzedaży
M Wojciechowska
37a
Informatyka
M Janowska
27
7.
13.15-14.00
Geografia
M Chumińska
31
Sprzedaż towarów
M Wojciechowska
37a
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
Marketing
K Niedźwiecka
31
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
8.
14.05-14.50
  Marketing
K Niedźwiecka
1
Religia
A Dąbek
świetlica
   
9.
14.55-15.40
         

Początek strony