ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Plan ważny od 17.05.2021

1 Ta

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
        Informatyka B
M Janowska
27
2.
8.50-9.35
Informatyka
M Janowska
27
Podstawy bud.
A Piechnik
39
Podst. przedsięb.
M Wojciechowska
10
J. polski
J Wiśniewska
30
Filozofia
G Krystians
10
3.
9.40 - 10.25
Historia i terażniejszość
G Krystians
10
Historia
M Chumińska
31
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
21
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
4.
10.35-11.20
Fizyka
M Kokot
38
Chemia
M Ścigaj
38
Podstawy bud.
A Piechnik
39
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
Podst. przedsięb.
M Wojciechowska
37a
5.
11.25-12.10
Geografia
M Chumińska
31
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Biologia
M Kuźmiak
10
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
Historia
M Chumińska
31
6.
12.15-13.00
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
Dokumentacja budowlana
J Mikołajek
10
Podstawy bud.
A Piechnik
39
LW
A Piechnik
39
7.
13.15-14.00
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
M Majkowski
40
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
21
8.
14.05-14.50
J. polski
J Wiśniewska
30
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
21
Religia
A Dąbek
10
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
Matematyka
M Majkowski
40
9.
14.55-15.40
         

1 Tb

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Matematyka
M Majkowski
40
       
2.
8.50-9.35
Filozofia
G Krystians
10
Historia
M Chumińska
31
Matematyka
M Majkowski
40
Historia
M Chumińska
31
 
3.
9.40 - 10.25
Chemia
M Ścigaj
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Podstawy ochrony środowiska
M Ścigaj
38
Stan i zasoby w ochronie środowiska
M Ścigaj
38
Historia i terażniejszość
G Krystians
10
4.
10.35-11.20
J. polski
R Szabunia
28
J. niemiecki B
A Siuta
23
Informatyka
M Janowska
27
Biologia
M Ścigaj
38
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
5.
11.25-12.10
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
M Wojciechowska
25
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
21
6.
12.15-13.00
Fizyka
M Kokot
39
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
J. niemiecki
A Siuta
23
Informatyka B
M Janowska
27
Podstawy ochrony środowiska
M Ścigaj
38
LW
A Siuta
10
7.
13.15-14.00
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
30
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Geografia
M Chumińska
31
Stan i zasoby w ochronie środowiska
M Ścigaj
38
Podstawy ochrony środowiska
M Ścigaj
38
8.
14.05-14.50
J. niemiecki B
A Siuta
23
Stan i zasoby w ochronie środowiska
M Ścigaj
38
Religia
A Dąbek
10
J. niemiecki
A Siuta
23
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
9.
14.55-15.40
         

1 Tc

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
        J. polski
J Wiśniewska
30
2.
8.50-9.35
J. polski
J Wiśniewska
30
  J. polski
J Wiśniewska
30
Fizyka
M Kokot
38
Organizacja sprzedaży
M Wojciechowska
1
3.
9.40 - 10.25
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Pracownia marketingu
M Wojciechowska
10
Organizacja sprzedaży
M Wojciechowska
10
Historia
A Waltrowska
25
4.
10.35-11.20
Historia i terażniejszość
G Krystians
10
Podstawy handlu
M Wojciechowska
10
Historia
A Waltrowska
10
LW
E Kowalska
10
Filozofia
G Krystians
10
5.
11.25-12.10
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
30
Organizacja sprzedaży
M Wojciechowska
10
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
21
Matematyka rozsz
A Rzepka
10
Chemia
M Ścigaj
38
6.
12.15-13.00
Biologia
M Ścigaj
38
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
21
WF 1
S Szymanowska
sala gim
WF
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
23
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
7.
13.15-14.00
Podst. przedsięb.
M Wojciechowska
10
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
10
Matematyka
A Rzepka
39
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Matematyka
A Rzepka
40
8.
14.05-14.50
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
25
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
10
Religia
A Dąbek
10
Informatyka B
M Janowska
27
Informatyka
M Janowska
27
Geografia
M Chumińska
31
9.
14.55-15.40
         

1 Tu

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
    Informatyka B
M Janowska
27
   
2.
8.50-9.35
  J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
M Kuźmiak
38
  J. polski
J Wiśniewska
30
3.
9.40 - 10.25
J. polski
J Wiśniewska
30
Podstawy bud.
J Mikołajek
10
Podstawy bud.
J Mikołajek
1
  WF
R Pawlaczyk
sala gim
4.
10.35-11.20
J. polski
J Wiśniewska
30
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Fizyka
M Kokot
31
J. polski
J Wiśniewska
30
J. niemiecki
A Siuta
30
5.
11.25-12.10
WF
R Pawlaczyk
sala gim
J. angielski
M Wybieralska
38
J. polski
J Wiśniewska
30
Biologia
M Kuźmiak
39
Matematyka
M Kuźmiak
10
6.
12.15-13.00
Historia
A Waltrowska
10
J. angielski
M Wybieralska
38
J. polski
J Wiśniewska
30
J. angielski
M Wybieralska
10
Matematyka
M Kuźmiak
21
7.
13.15-14.00
Informatyka
M Janowska
27
Rysunek techniczny
A Wielkoszyńska
37
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Geografia
M Chumińska
31
LW
M Janowska
37
8.
14.05-14.50
      Chemia
M Ścigaj
38
 
9.
14.55-15.40
         

2 Ta

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
  Matematyka
M Majkowski
40
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Filozofia
G Krystians
10
2.
8.50-9.35
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
  Historia
A Waltrowska
22
Historia
A Waltrowska
25
Biologia
M Ścigaj
21
3.
9.40 - 10.25
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
J. angielski
A Kozłowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
WF
S Szymanowska
siłownia
4.
10.35-11.20
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
Posługiwanie się dokumentację bud
J Mikołajek
21
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
5.
11.25-12.10
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
Matematyka
M Majkowski
21
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
22
J. angielski
A Kozłowska
22
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
6.
12.15-13.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
Informatyka
M Janowska
27
Chemia
M Ścigaj
21
Geografia
M Chumińska
24
LW
M Ścigaj
24
7.
13.15-14.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
WF
S Szymanowska
sala gim
  WF
S Szymanowska
sala gim
Fizyka
M Kokot
39
8.
14.05-14.50
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Religia
A Dąbek
10
Dokumentacja budowlana
J Mikołajek
25
J. angielski
A Kozłowska
21
9.
14.55-15.40
         

4 Ta G

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Fizyka rozszerzona
M Kokot
38
WF
S Szymanowska
sala gim
  J. angielski
A Kozłowska
21
2.
8.50-9.35
  Fizyka rozszerzona
M Kokot
38
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Kozłowska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
3.
9.40 - 10.25
Doradztwo zawodowe
A Wielkoszyńska
37
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Fizyka rozszerzona
M Kokot
37
J. polski
J Wiśniewska
30
4.
10.35-11.20
Matematyka
M Majkowski
40
J. angielski
A Kozłowska
21
Matematyka
M Majkowski
40
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
5.
11.25-12.10
Matematyka
M Majkowski
40
J. polski
J Wiśniewska
30
J. angielski
A Kozłowska
37
Fizyka rozszerzona
M Kokot
25
Fizyka rozszerzona
M Kokot
39
6.
12.15-13.00
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
J. polski
J Wiśniewska
30
LW
A Wielkoszyńska
37
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
 
7.
13.15-14.00
WF
S Szymanowska
sala gim
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Matematyka
M Majkowski
40
 
8.
14.05-14.50
Fizyka rozszerzona
M Kokot
39
  J. polski
J Wiśniewska
30
   
9.
14.55-15.40
    Religia
A Dąbek
10
   

4 TboG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
        Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
2.
8.50-9.35
        Matematyka
M Majkowski
40
3.
9.40 - 10.25
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
  J. polski
R Szabunia
28
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
4.
10.35-11.20
Biologia rozszerzona
M Ścigaj
21
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
J. angielski B
A Kozłowska
22
5.
11.25-12.10
Biologia rozszerzona
M Ścigaj
21
Biologia rozszerzona
M Ścigaj
27
Biologia rozszerzona
M Ścigaj
27
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
6.
12.15-13.00
Matematyka
M Majkowski
40
Doradztwo zawodowe
A Wielkoszyńska
37
Matematyka
M Majkowski
40
J. polski
R Szabunia
28
LW
R Szabunia
28
7.
13.15-14.00
Matematyka
M Majkowski
40
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski B
A Kozłowska
21
J. polski
R Szabunia
28
 
8.
14.05-14.50
      J. angielski B
A Kozłowska
21
 
9.
14.55-15.40
    Religia
A Dąbek
10
   

4 TbhG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
        Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
2.
8.50-9.35
        Matematyka
M Majkowski
40
3.
9.40 - 10.25
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
  J. polski
R Szabunia
28
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
4.
10.35-11.20
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
23
5.
11.25-12.10
J. niemiecki B
A Siuta
23
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
J. angielski
A Waltrowska
24
J. angielski
A Waltrowska
24
J. polski
R Szabunia
28
6.
12.15-13.00
Matematyka
M Majkowski
40
Doradztwo zawodowe
A Wielkoszyńska
37
Matematyka
M Majkowski
40
J. polski
R Szabunia
28
LW
R Szabunia
28
7.
13.15-14.00
Matematyka
M Majkowski
40
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
 
8.
14.05-14.50
      Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
1
 
9.
14.55-15.40
    Religia
A Dąbek
10
   

4 Ta SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
J. angielski
A Kozłowska
22
Historia
A Waltrowska
1
 
2.
8.50-9.35
Matematyka
M Majkowski
40
Działalnośc gosp
D Polaczek
1
Chemia
M Ścigaj
21
Matematyka
M Majkowski
40
WF
R Pawlaczyk
siłownia
3.
9.40 - 10.25
Matematyka
M Majkowski
40
J. polski
J Wiśniewska
30
Biologia
M Kuźmiak
27
J. angielski
A Kozłowska
22
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
4.
10.35-11.20
Wos
D Polaczek
1
Organizacja robót budowlanych
A Piechnik
39
J. niemiecki
A Siuta
23
Fizyka
M Kokot
39
Sporządzanie kosztorysów
A Wielkoszyńska
21
5.
11.25-12.10
Podstawy konstrukcji budowlanych
A Wielkoszyńska
37
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
J. polski
J Wiśniewska
30
LW
A Piechnik
24
6.
12.15-13.00
Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
Chemia
M Ścigaj
24
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
24
Posługiwanie się dokumentację bud
J Mikołajek
21
Matematyka rozsz
M Majkowski
22
7.
13.15-14.00
WF
R Pawlaczyk
siłownia
J. obcy zawodowy
E Kalińska
21
J. polski
J Wiśniewska
30
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Geografia
M Chumińska
31
8.
14.05-14.50
  Matematyka rozsz
M Majkowski
40
    J. niemiecki
A Siuta
23
9.
14.55-15.40
         

4 Tbo SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Organizacja prac w gospodarce
E Płuciennik
Uniwersytet
  Gospodarka odpadami
M Ścigaj
38
   
2.
8.50-9.35
Organizacja prac w gospodarce
E Płuciennik
Uniwersytet
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
Ochrona wód
A Piechnik
39
3.
9.40 - 10.25
Organizacja prac w gospodarce
E Płuciennik
Uniwersytet
Matematyka
M Majkowski
40
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
LW
M Janowska
39
Geografia
M Chumińska
31
4.
10.35-11.20
Komputerowe wspomaganie
E Płuciennik
Uniwersytet
Fizyka
M Kokot
40
Biologia rozszerzona
M Kuźmiak
24
Chemia
M Ścigaj
38
Biologia
M Kuźmiak
31
5.
11.25-12.10
Monitoring środowiska
E Płuciennik
Uniwersytet
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Matematyka
M Majkowski
40
Matematyka
M Majkowski
40
6.
12.15-13.00
Monitoring środowiska
E Płuciennik
Uniwersytet
J. polski
R Szabunia
28
Historia
A Waltrowska
25
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski
A Waltrowska
30
7.
13.15-14.00
Monitoring środowiska
E Płuciennik
Uniwersytet
Chemia
M Ścigaj
38
J. angielski
A Waltrowska
22
J. obcy zawodowy
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
8.
14.05-14.50
    Gospodarka odpadami
M Ścigaj
38
Ochrona wód
A Piechnik
39
 
9.
14.55-15.40
         

4 Tbh SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
    Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
   
2.
8.50-9.35
Rachunkowość handlowa
M Wojciechowska
37a
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
J. angielski B
A Kozłowska
22
3.
9.40 - 10.25
Podstawy zarządzania handlu
M Wojciechowska
37a
Matematyka
M Majkowski
40
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
LW
M Janowska
39
Geografia
M Chumińska
31
4.
10.35-11.20
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Fizyka
M Kokot
40
Język angielski rozszerzony
A Kozłowska
22
Chemia
M Ścigaj
38
Biologia
M Kuźmiak
31
5.
11.25-12.10
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
J. angielski B
A Kozłowska
40
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Matematyka
M Majkowski
40
Matematyka
M Majkowski
40
6.
12.15-13.00
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
J. polski
R Szabunia
28
Historia
A Waltrowska
25
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
23
7.
13.15-14.00
Marketing
K Niedźwiecka
31
Chemia
M Ścigaj
38
Pracownia marketingu
K Niedźwiecka
24
J. niemiecki B
A Siuta
23
Pracownia marketingu
K Niedźwiecka
10
8.
14.05-14.50
    J. niemiecki B
A Siuta
23
   
9.
14.55-15.40
         

Początek strony