ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

1 Ta

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Informatyka
M Janowska
27
    Informatyka B
M Janowska
27
2.
8.50-9.35
  Podstawy bud.
A Piechnik
39
Podst. przedsięb.
M Wojciechowska
10
J. polski
J Wiśniewska
30
Historia i terażniejszość
G Krystians
10
3.
9.40 - 10.25
Filozofia
G Krystians
10
Historia
M Chumińska
31
J. angielski
A Kozłowska
39
J. angielski B
A Waltrowska
22
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
4.
10.35-11.20
Fizyka
M Kokot
38
Chemia
M Ścigaj
38
Podstawy bud.
A Piechnik
39
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
Historia
M Chumińska
31
5.
11.25-12.10
Geografia
M Chumińska
31
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Biologia
M Kuźmiak
30
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
J. polski
J Wiśniewska
30
6.
12.15-13.00
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
Dokumentacja budowlana
J Mikołajek
40
LW
A Piechnik
39
Podstawy bud.
A Piechnik
39
7.
13.15-14.00
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
M Majkowski
40
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
21
8.
14.05-14.50
Podst. przedsięb.
M Wojciechowska
10
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
Religia
A Dąbek
10
WF A
S Szymanowska
sala gim
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Matematyka
M Majkowski
40
9.
14.55-15.40
         

1 Tb

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Chemia
M Ścigaj
38
J. niemiecki
A Siuta
23
     
2.
8.50-9.35
Historia i terażniejszość
G Krystians
10
Geografia
M Chumińska
31
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
3.
9.40 - 10.25
Biologia
M Ścigaj
38
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Podstawy ochrony środowiska
M Ścigaj
38
Stan i zasoby w ochronie środowiska
M Ścigaj
38
Filozofia
G Krystians
10
4.
10.35-11.20
J. polski
R Szabunia
28
J. niemiecki
A Siuta
23
Informatyka
M Janowska
27
Podstawy ochrony środowiska
M Ścigaj
38
Historia
M Chumińska
31
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
5.
11.25-12.10
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
M Wojciechowska
10
WF
S Szymanowska
sala gim
WF A
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
21
6.
12.15-13.00
Fizyka
M Kokot
10
Matematyka
M Majkowski
40
J. niemiecki B
A Siuta
23
Informatyka B
M Janowska
27
Podstawy ochrony środowiska
M Ścigaj
38
LW
A Siuta
25
7.
13.15-14.00
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
10
Matematyka
M Majkowski
40
Historia
M Chumińska
31
Stan i zasoby w ochronie środowiska
M Ścigaj
38
Stan i zasoby w ochronie środowiska
M Ścigaj
38
8.
14.05-14.50
J. niemiecki B
A Siuta
23
  Religia
A Dąbek
10
  WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
9.
14.55-15.40
         

1 Tc

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
        J. polski
J Wiśniewska
30
2.
8.50-9.35
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
A Rzepka
40
J. polski
J Wiśniewska
30
Fizyka
M Kokot
38
Pracownia marketingu
M Wojciechowska
30
3.
9.40 - 10.25
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Podst. przedsięb.
M Wojciechowska
10
Organizacja sprzedaży
M Wojciechowska
10
Historia
A Waltrowska
25
4.
10.35-11.20
Historia i terażniejszość
G Krystians
10
Podstawy handlu
M Wojciechowska
10
Historia
A Waltrowska
10
LW
M Wojciechowska
10
Filozofia
G Krystians
10
5.
11.25-12.10
J. angielski
A Kozłowska
21
J. angielski B
A Waltrowska
22
Organizacja sprzedaży
M Wojciechowska
10
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
24
Matematyka
A Rzepka
38
Chemia
M Ścigaj
38
6.
12.15-13.00
Biologia
M Ścigaj
38
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
21
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
21
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
7.
13.15-14.00
Organizacja sprzedaży
M Wojciechowska
39
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Informatyka
M Janowska
27
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Matematyka rozsz
A Rzepka
10
8.
14.05-14.50
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
1
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Religia
A Dąbek
10
Informatyka B
M Janowska
27
Geografia
M Chumińska
31
9.
14.55-15.40
         

1 Tu

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF
R Pawlaczyk
sala gim
   
2.
8.50-9.35
  Fizyka
M Kokot
38
Biologia
M Kuźmiak
31
   
3.
9.40 - 10.25
  J. polski
J Wiśniewska
30
Rysunek techniczny
A Wielkoszyńska
37
J. polski
J Wiśniewska
30
Informatyka B
M Janowska
27
4.
10.35-11.20
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Historia
A Waltrowska
37
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Matematyka
M Kuźmiak
28
J. angielski
M Wybieralska
28
5.
11.25-12.10
LW
M Janowska
39
J. polski
J Wiśniewska
30
Podstawy bud.
J Mikołajek
37
Podstawy bud.
J Mikołajek
10
Matematyka
M Kuźmiak
10
6.
12.15-13.00
J. polski
J Wiśniewska
30
J. angielski
M Wybieralska
30
J. angielski
M Wybieralska
10
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka
M Kuźmiak
10
7.
13.15-14.00
J. polski
J Wiśniewska
30
    Geografia
M Chumińska
31
J. polski
J Wiśniewska
30
8.
14.05-14.50
Informatyka
M Janowska
27
    Chemia
M Ścigaj
38
J. polski
J Wiśniewska
30
9.
14.55-15.40
         

2 Ta

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
  LW
M Ścigaj
38
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Filozofia
G Krystians
10
2.
8.50-9.35
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
J. niemiecki
A Siuta
23
Historia
A Waltrowska
22
Dokumentacja budowlana
J Mikołajek
10
Chemia
M Ścigaj
38
3.
9.40 - 10.25
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
J. angielski
A Kozłowska
22
Matematyka
M Majkowski
21
J. polski
R Szabunia
21
WF
S Szymanowska
sala gim
4.
10.35-11.20
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
21
Posługiwanie się dokumentację bud
J Mikołajek
21
J. polski
R Szabunia
21
J. polski
R Szabunia
21
5.
11.25-12.10
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
Matematyka
M Majkowski
40
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
21
J. angielski
A Kozłowska
21
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
6.
12.15-13.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
Informatyka
M Janowska
27
J. angielski
A Kozłowska
22
Geografia
M Chumińska
24
Biologia
M Ścigaj
38
7.
13.15-14.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
WF
S Szymanowska
siłownia
  WF
S Szymanowska
sala gim
Fizyka
M Kokot
25
8.
14.05-14.50
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
Zimna
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
Religia
A Dąbek
10
Historia
A Waltrowska
1
 
9.
14.55-15.40
         

4 Ta G

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Podstawy konstrukcji budowlanych
A Wielkoszyńska
37
J. polski
J Wiśniewska
30
WF
S Szymanowska
siłownia
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
2.
8.50-9.35
Podstawy konstrukcji budowlanych
A Wielkoszyńska
37
Sporządzanie kosztorysów
A Wielkoszyńska
37
Organizacja robót budowlanych
J Mikołajek
37
Sporządzanie kosztorysów
A Wielkoszyńska
37
Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
3.
9.40 - 10.25
Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
J. niemiecki
A Siuta
23
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
Fizyka rozszerzona
M Kokot
38
4.
10.35-11.20
Matematyka
M Majkowski
40
J. angielski
A Kozłowska
22
Matematyka
M Majkowski
40
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
5.
11.25-12.10
Matematyka
M Majkowski
40
Posługiwanie się dokumentację bud
A Piechnik
39
J. angielski
A Kozłowska
28
Fizyka rozszerzona
M Kokot
1
WF
S Szymanowska
sala gim
6.
12.15-13.00
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
J. polski
J Wiśniewska
30
7.
13.15-14.00
WF
S Szymanowska
sala gim
Działalnośc gosp
D Polaczek
10
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
Organizacja robót budowlanych
J Mikołajek
40
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
8.
14.05-14.50
  Posługiwanie się dokumentację bud
A Piechnik
39
J. polski
J Wiśniewska
30
LW
A Wielkoszyńska
37
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
9.
14.55-15.40
    Religia
A Dąbek
1
   

4 TboG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
      Monitoring środowiska
M Ścigaj
21
 
2.
8.50-9.35
Działalnośc gosp
D Polaczek
1
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
21
Matematyka
M Majkowski
40
Monitoring środowiska
M Ścigaj
21
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
3.
9.40 - 10.25
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
21
J. polski
R Szabunia
28
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Monitoring środowiska
M Ścigaj
21
4.
10.35-11.20
Biologia rozszerzona
M Ścigaj
21
WF A
R Pawlaczyk
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Matematyka
M Majkowski
40
Biologia rozszerzona
M Ścigaj
27
5.
11.25-12.10
Ochrona wód
M Ścigaj
38
Biologia rozszerzona
M Ścigaj
27
Biologia rozszerzona
M Ścigaj
37a
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
6.
12.15-13.00
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
J. angielski
A Kozłowska
22
Monitoring środowiska
M Ścigaj
21
J. polski
R Szabunia
28
LW
R Szabunia
28
7.
13.15-14.00
Matematyka
M Majkowski
40
J. niemiecki
A Siuta
23
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
21
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
8.
14.05-14.50
      J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski
A Kozłowska
22
9.
14.55-15.40
    Religia
A Dąbek
1
   

4 TbhG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
      Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
 
2.
8.50-9.35
Działalnośc gosp
D Polaczek
1
Podstawy zarządzania handlu
M Wojciechowska
37a
Matematyka
M Majkowski
40
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
3.
9.40 - 10.25
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
J. polski
R Szabunia
28
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
4.
10.35-11.20
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
WF A
R Pawlaczyk
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Matematyka
M Majkowski
40
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
5.
11.25-12.10
J. niemiecki
A Siuta
23
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
J. polski
R Szabunia
28
6.
12.15-13.00
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Pracownia marketingu
K Niedźwiecka
24
J. polski
R Szabunia
28
LW
R Szabunia
28
7.
13.15-14.00
Matematyka
M Majkowski
40
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
8.
14.05-14.50
  Podstawy zarządzania handlu
M Wojciechowska
37a
  Marketing
K Niedźwiecka
25
Pracownia marketingu
K Niedźwiecka
25
9.
14.55-15.40
    Religia
A Dąbek
1
   

4 Ta SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Sporządzanie kosztorysów
A Wielkoszyńska
37
  J. polski
J Wiśniewska
30
 
2.
8.50-9.35
Matematyka
M Majkowski
21
Wos
D Polaczek
1
Chemia
M Ścigaj
38
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
3.
9.40 - 10.25
Matematyka
M Majkowski
21
Organizacja robót budowlanych
A Piechnik
39
Biologia
M Kuźmiak
27
J. angielski
A Kozłowska
22
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
4.
10.35-11.20
Działalnośc gosp
D Polaczek
1
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
J. niemiecki
A Siuta
23
Fizyka
M Kokot
30
J. niemiecki
A Siuta
23
5.
11.25-12.10
Podstawy konstrukcji budowlanych
A Wielkoszyńska
37
J. obcy zawodowy
E Kalińska
21
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
Historia
A Waltrowska
22
LW
A Piechnik
39
6.
12.15-13.00
Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
Chemia
M Ścigaj
38
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
Posługiwanie się dokumentację bud
J Mikołajek
10
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
7.
13.15-14.00
WF
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski
A Kozłowska
21
J. polski
J Wiśniewska
30
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Geografia
M Chumińska
31
8.
14.05-14.50
J. polski
J Wiśniewska
30
  Matematyka
M Majkowski
40
  Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
9.
14.55-15.40
         

4 Tbo SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Organizacja prac w gospodarce
E Płuciennik
Uniwersytet
Gospodarka odpadami
M Ścigaj
38
     
2.
8.50-9.35
Organizacja prac w gospodarce
E Płuciennik
Uniwersytet
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
Ochrona wód
A Piechnik
27
3.
9.40 - 10.25
Organizacja prac w gospodarce
E Płuciennik
Uniwersytet
Matematyka
M Majkowski
40
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
LW
M Janowska
39
Geografia
M Chumińska
31
4.
10.35-11.20
Monitoring środowiska
E Płuciennik
Uniwersytet
Fizyka
M Kokot
40
Biologia rozszerzona
M Kuźmiak
27
Chemia
M Ścigaj
38
Biologia
M Kuźmiak
25
5.
11.25-12.10
Monitoring środowiska
E Płuciennik
Uniwersytet
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Matematyka
M Majkowski
40
Matematyka
M Majkowski
40
6.
12.15-13.00
Monitoring środowiska
E Płuciennik
Uniwersytet
J. polski
R Szabunia
28
Historia
A Waltrowska
38
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. angielski
A Waltrowska
22
7.
13.15-14.00
Komputerowe wspomaganie
E Płuciennik
Uniwersytet
Chemia
M Ścigaj
38
J. angielski
A Waltrowska
22
J. obcy zawodowy
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
8.
14.05-14.50
    Gospodarka odpadami
M Ścigaj
38
Ochrona wód
A Piechnik
39
 
9.
14.55-15.40
         

4 Tbh SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
    Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
   
2.
8.50-9.35
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
 
3.
9.40 - 10.25
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Matematyka
M Majkowski
40
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
LW
M Janowska
39
Geografia
M Chumińska
31
4.
10.35-11.20
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Fizyka
M Kokot
40
Język angielski rozszerzony
A Kozłowska
22
Chemia
M Ścigaj
38
Biologia
M Kuźmiak
25
5.
11.25-12.10
Rachunkowość handlowa
M Wojciechowska
37a
J. angielski
A Kozłowska
24
Matematyka rozsz
M Majkowski
40
Matematyka
M Majkowski
40
Matematyka
M Majkowski
40
6.
12.15-13.00
Podstawy zarządzania handlu
M Wojciechowska
37a
J. polski
R Szabunia
28
Historia
A Waltrowska
38
WF A
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
21
7.
13.15-14.00
Marketing
K Niedźwiecka
31
Chemia
M Ścigaj
38
Pracownia marketingu
K Niedźwiecka
1
J. angielski
A Kozłowska
22
Pracownia marketingu
K Niedźwiecka
24
8.
14.05-14.50
      J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki
A Siuta
23
9.
14.55-15.40
         

Początek strony