ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

1 Ta SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. polski
R Szabunia
28
    J. niemiecki
A Siuta
23
Biologia
M Ścigaj
38
2.
8.50-9.35
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Historia
A Waltrowska
1
Technologia robót murarskich i tynkarskich
J Mikołajek
37
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
J. angielski
A Kozłowska
22
3.
9.40 - 10.25
Technologia robót murarskich i tynkarskich
J Mikołajek
37
Technologia robót murarskich i tynkarskich
J Mikołajek
25
WF
S Szymanowska
sala gim
Podstawy bud.
J Mikołajek
czytelnia
Geografia
M Chumińska
31
4.
10.35-11.20
Technologia robót murarskich i tynkarskich
J Mikołajek
37
J. angielski
A Kozłowska
22
Chemia
M Ścigaj
38
Podstawy bud.
J Mikołajek
czytelnia
J. polski
R Szabunia
28
5.
11.25-12.10
Historia
A Waltrowska
1
J. niemiecki
A Siuta
23
Podstawy bud.
J Mikołajek
30
Informatyka
M Janowska
27
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
6.
12.15-13.00
WF
S Szymanowska
sala gim
LW
M Ścigaj
39
J. angielski
A Kozłowska
22
J. polski
R Szabunia
28
WF
S Szymanowska
sala gim
7.
13.15-14.00
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
30
Matematyka
B Markowska
40
Religia
A Dąbek
21
Dokumentacja budowlana
A Piechnik
39
Matematyka rozsz
B Markowska
40
8.
14.05-14.50
  Matematyka
B Markowska
40
  Matematyka
B Markowska
40
 
9.
14.55-15.40
         

3 TbhG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
LW
R Szabunia
28
2.
8.50-9.35
Rachunkowość handlowa
M Wojciechowska
37a
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Podstawy zarządzania handlu
M Wojciechowska
37a
3.
9.40 - 10.25
Organizacja sprzedaży
M Wojciechowska
37a
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
23
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
4.
10.35-11.20
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. angielski B
A Waltrowska
22
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
J. polski
R Szabunia
28
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. angielski
A Kozłowska
22
5.
11.25-12.10
J. angielski
A Kozłowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Podstawy zarządzania handlu
M Wojciechowska
37a
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
6.
12.15-13.00
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Matematyka
B Markowska
40
Sprzedaż towarów
M Wojciechowska
37a
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
7.
13.15-14.00
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Marketing
K Niedźwiecka
1
Pracownia marketingu
K Niedźwiecka
1
8.
14.05-14.50
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Religia
A Dąbek
świetlica
Marketing
K Niedźwiecka
1
Pracownia marketingu
K Niedźwiecka
1
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
9.
14.55-15.40
         

3 TboG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Ochrona wód
M Ścigaj
39
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
39
LW
R Szabunia
28
2.
8.50-9.35
Gospodarka odpadami
M Ścigaj
39
Ochrona wód
M Ścigaj
37
Biologia rozszerzona
M Kuźmiak
31
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
38
3.
9.40 - 10.25
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
39
Ochrona wód
M Ścigaj
39
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
23
Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
39
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
4.
10.35-11.20
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. angielski B
A Waltrowska
22
Gospodarka odpadami
M Ścigaj
39
J. polski
R Szabunia
28
Biologia rozszerzona
M Kuźmiak
31
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. angielski
A Kozłowska
22
5.
11.25-12.10
J. angielski
A Kozłowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
39
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
6.
12.15-13.00
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Matematyka
B Markowska
40
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
7.
13.15-14.00
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
38
8.
14.05-14.50
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Religia
A Dąbek
świetlica
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
  WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
9.
14.55-15.40
         

3 Ta SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 1
Matematyka
J Rudek
38
Działalnośc gosp
D Polaczek
1
J. polski
J Wiśniewska
30
 
2.
8.50-9.35
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 1
Matematyka
J Rudek
38
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
J Wiśniewska
30
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
3.
9.40 - 10.25
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 1
J. niemiecki
A Siuta
23
Podstawy bud.
J Mikołajek
38
Matematyka
J Rudek
38
J. angielski
A Kozłowska
37
4.
10.35-11.20
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 1
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
Biologia
M Kuźmiak
21
Matematyka rozsz
J Rudek
38
Geografia
M Chumińska
31
5.
11.25-12.10
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 1
J. polski
J Wiśniewska
30
WF
R Pawlaczyk
sala gim
J. angielski
A Kozłowska
22
Posługiwanie się dokumentację bud
A Piechnik
39
6.
12.15-13.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 1
Historia
A Waltrowska
1
Geografia
M Chumińska
31
Chemia
M Ścigaj
38
Historia
A Waltrowska
22
7.
13.15-14.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 1
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Informatyka
M Janowska
27
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
WF
R Pawlaczyk
siłownia
8.
14.05-14.50
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 1
LW
A Piechnik
39
Religia
A Dąbek
świetlica
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
Fizyka
Ł Rutkowski
38
9.
14.55-15.40
         

3 Ta G

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal
zimna
Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna 2
WF
S Szymanowska
sala gim
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
39
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
37
2.
8.50-9.35
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal
zimna
Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna 2
WF
S Szymanowska
siłownia
J. angielski
A Kozłowska
39
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
37
3.
9.40 - 10.25
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal
zimna
Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna 2
J. angielski
A Kozłowska
28
Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
37
J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
4.
10.35-11.20
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal
zimna
Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna 2
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
J Wiśniewska
30
J. angielski
A Kozłowska
świetlica
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
5.
11.25-12.10
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal
zimna
Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna 2
Sporządzanie kosztorysów
A Wielkoszyńska
37
Posługiwanie się dokumentację bud
A Wielkoszyńska
37
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
Matematyka rozsz
B Markowska
40
6.
12.15-13.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal
zimna
Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna 2
Podstawy konstrukcji budowlanych
A Wielkoszyńska
37
Matematyka
B Markowska
40
WF
S Szymanowska
sala gim
Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
7.
13.15-14.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal
zimna
Wykonywanie robót murarskich i tynk. gr. B
A Wielkoszyńska
zimna 2
Organizacja robót budowlanych
A Piechnik
39
Kosztorysy i przetargi
A Wielkoszyńska
37
Matematyka
B Markowska
40
J. niemiecki
A Siuta
28
8.
14.05-14.50
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
R Misztal
zimna
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
zimna 2
Religia
A Dąbek
świetlica
LW
A Wielkoszyńska
37
Organizowanie i kontrolowanie robót bud.
A Piechnik
39
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
37
9.
14.55-15.40
         

3 Tbo SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Historia
A Waltrowska
1
Informatyka
M Janowska
27
Historia
A Waltrowska
28
Matematyka rozsz
J Rudek
28
Biologia
M Kuźmiak
31
2.
8.50-9.35
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
świetlica
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
1
Matematyka
J Rudek
28
LW
M Janowska
31
3.
9.40 - 10.25
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Matematyka
J Rudek
38
J. polski
R Szabunia
28
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
21
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
4.
10.35-11.20
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka
J Rudek
38
J. angielski
A Kozłowska
23
J. angielski B
A Waltrowska
22
Gospodarka odpadami
M Ścigaj
21
Biologia rozszerzona
M Kuźmiak
30
5.
11.25-12.10
Ochrona wód
M Ścigaj
39
J. polski
R Szabunia
28
Monitoring środowiska
M Ścigaj
38
Gospodarka odpadami
M Ścigaj
21
J. angielski
A Kozłowska
21
J. angielski B
A Waltrowska
22
6.
12.15-13.00
Monitoring środowiska
M Ścigaj
39
Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
38
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
28
J. niemiecki B
E Kalińska
37
J. niemiecki
A Siuta
23
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
38
7.
13.15-14.00
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
Organizacja prac w gospodarce
M Ścigaj
38
Geografia
M Chumińska
31
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
39
8.
14.05-14.50
  Ochrona wód
M Ścigaj
38
Religia
A Dąbek
świetlica
Chemia
M Ścigaj
38
 
9.
14.55-15.40
         

3 Tbh SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Historia
A Waltrowska
1
  Historia
A Waltrowska
28
Matematyka rozsz
J Rudek
28
Biologia
M Kuźmiak
31
2.
8.50-9.35
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
świetlica
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
1
Matematyka
J Rudek
28
LW
M Janowska
31
3.
9.40 - 10.25
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Matematyka
J Rudek
38
J. polski
R Szabunia
28
Język angielski rozszerzony
A Kozłowska
22
Informatyka
M Janowska
27
4.
10.35-11.20
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka
J Rudek
38
J. angielski
A Kozłowska
23
J. angielski B
A Waltrowska
22
Pracownia marketingu
M Wojciechowska
37a
Pracownia marketingu
M Wojciechowska
37a
5.
11.25-12.10
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
J. polski
R Szabunia
28
Pracownia handlowo-ekonomiczna
M Wojciechowska
37a
Sprzedaż towarów
M Wojciechowska
37a
J. angielski
A Kozłowska
21
J. angielski B
A Waltrowska
22
6.
12.15-13.00
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
Organizacja sprzedaży
M Wojciechowska
37a
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
28
J. niemiecki B
E Kalińska
37
J. niemiecki
A Siuta
23
Marketing
K Niedźwiecka
25
7.
13.15-14.00
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
Pracownia sprzedaży
M Wojciechowska
37a
Geografia
M Chumińska
31
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
 
8.
14.05-14.50
  Marketing
K Niedźwiecka
1
Religia
A Dąbek
świetlica
Chemia
M Ścigaj
38
 
9.
14.55-15.40
         

Początek strony