ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
      Organizacja prac w gospodarce
A Piechnik
31
 
2.
8.50-9.35
  J. obcy zawodowy
A Siuta
23
Organizacja prac w gospodarce
A Piechnik
31
Organizacja prac w gospodarce
A Piechnik
31
Religia
G Krystians
28
3.
9.40 - 10.25
J. angielski
A Kozłowska
28
J. angielski B
A Waltrowska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Biologia rozszerzona
M Kuźmiak
28
Biologia rozszerzona
M Kuźmiak
28
J. polski
R Szabunia
28
4.
10.35-11.20
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka
B Markowska
28
LW
R Szabunia
28
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
5.
11.25-12.10
J. polski
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
28
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
28
Matematyka rozsz
B Markowska
28
6.
12.15-13.00
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Ochrona wód
A Piechnik
31
  Matematyka
B Markowska
28
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
28
7.
13.15-14.00
  Ochrona wód
A Piechnik
31
  Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
31
Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
31
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
    Pracownia marketingu
D Kotas
28
Organizacja sprzedaży
D Kotas
28
 
2.
8.50-9.35
  J. obcy zawodowy
A Kozłowska
28
Organizacja sprzedaży
D Kotas
28
Pracownia marketingu
D Kotas
28
Religia
G Krystians
28
3.
9.40 - 10.25
J. angielski
A Kozłowska
28
J. angielski B
A Waltrowska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
Język angielski rozszerzony
A Waltrowska
22
J. polski
R Szabunia
28
4.
10.35-11.20
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka
B Markowska
28
LW
R Szabunia
28
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
5.
11.25-12.10
J. polski
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
28
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
28
Matematyka rozsz
B Markowska
28
6.
12.15-13.00
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Podstawy handlu
D Kotas
28
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
28
Matematyka
B Markowska
28
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
28
7.
13.15-14.00
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
28
Pracownia marketingu
D Kotas
28
  Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
28
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
28
8.
14.05-14.50
  Pracownia marketingu
D Kotas
28
  Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
28
 
9.
14.55-15.40
         
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 2
Matematyka rozsz
J Rudek
39
Matematyka
J Rudek
39
  WF
R Pawlaczyk
sala gim
2.
8.50-9.35
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 2
Podstawy bud.
J Mikołajek
39
Matematyka
J Rudek
39
J. polski
J Wiśniewska
39
J. angielski
A Kozłowska
39
3.
9.40 - 10.25
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 2
J. angielski
A Kozłowska
39
J. niemiecki
A Siuta
39
J. polski
J Wiśniewska
39
Fizyka
Ł Rutkowski
39
4.
10.35-11.20
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 2
LW
A Piechnik
39
Biologia
M Kuźmiak
39
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
39
5.
11.25-12.10
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 2
Informatyka
M Janowska
27
Podstawy bud.
J Mikołajek
39
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Historia
J Kłosowska
39
6.
12.15-13.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 2
Historia
J Kłosowska
39
J. polski
J Wiśniewska
39
Posługiwanie się dokumentację bud
A Piechnik
39
Podst. przedsięb.
D Polaczek
39
7.
13.15-14.00
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 2
Podst. przedsięb.
D Polaczek
39
J. angielski
A Kozłowska
39
Dokumentacja budowlana
A Wielkoszyńska
39
Religia
G Krystians
39
8.
14.05-14.50
Wykonywanie robót murarskich i tynk gr. A
A Piechnik
zimna 2
Religia
G Krystians
39
  Technologia robót murarskich i tynkarskich
A Wielkoszyńska
39
 
9.
14.55-15.40
         

2 Tbo SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  J. angielski
A Kozłowska
31
J. angielski B
A Waltrowska
22
  Organizacja prac w gospodarce
A Piechnik
31
Religia
G Krystians
31
2.
8.50-9.35
LW
M Janowska
31
Matematyka
J Rudek
31
Organizacja prac w gospodarce
A Piechnik
31
Organizacja prac w gospodarce
A Piechnik
31
Biologia
M Kuźmiak
31
3.
9.40 - 10.25
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Matematyka
J Rudek
31
Matematyka rozsz
J Rudek
31
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. polski
J Wiśniewska
31
4.
10.35-11.20
J. angielski
A Kozłowska
31
J. angielski B
A Waltrowska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Podst. przedsięb.
D Polaczek
31
J. angielski
A Kozłowska
31
J. angielski B
A Waltrowska
22
Historia
J Kłosowska
31
5.
11.25-12.10
Fizyka
Ł Rutkowski
31
Historia
J Kłosowska
31
J. polski
J Wiśniewska
31
Wos
G Krystians
31
J. niemiecki B
E Kalińska
31
J. niemiecki
A Siuta
23
6.
12.15-13.00
J. polski
J Wiśniewska
31
Ochrona wód
A Piechnik
31
  Religia
G Krystians
31
Wos
G Krystians
31
7.
13.15-14.00
Informatyka
M Janowska
27
Ochrona wód
A Piechnik
31
  Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
31
Ochrona powietrza oraz ochr.
A Piechnik
31
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         

2 Tbh SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  J. angielski
A Kozłowska
31
J. angielski B
A Waltrowska
22
Pracownia marketingu
D Kotas
28
Organizacja sprzedaży
D Kotas
28
Religia
G Krystians
31
2.
8.50-9.35
LW
M Janowska
31
Matematyka
J Rudek
31
Organizacja sprzedaży
D Kotas
28
Pracownia marketingu
D Kotas
28
Biologia
M Kuźmiak
31
3.
9.40 - 10.25
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Matematyka
J Rudek
31
Matematyka rozsz
J Rudek
31
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. polski
J Wiśniewska
31
4.
10.35-11.20
J. angielski
A Kozłowska
31
J. angielski B
A Waltrowska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Podst. przedsięb.
D Polaczek
31
J. angielski
A Kozłowska
31
J. angielski B
A Waltrowska
22
Historia
J Kłosowska
31
5.
11.25-12.10
Fizyka
Ł Rutkowski
31
Historia
J Kłosowska
31
J. polski
J Wiśniewska
31
Wos
G Krystians
31
J. niemiecki B
E Kalińska
31
J. niemiecki
A Siuta
23
6.
12.15-13.00
J. polski
J Wiśniewska
31
Podstawy handlu
D Kotas
28
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
28
Religia
G Krystians
31
Wos
G Krystians
31
7.
13.15-14.00
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
28
Pracownia marketingu
D Kotas
28
Informatyka
M Janowska
27
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
28
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
28
8.
14.05-14.50
  Pracownia marketingu
D Kotas
28
  Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
28
 
9.
14.55-15.40
         

4 Tb

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  LW
A Piechnik
28
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
1
   
2.
8.50-9.35
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
40
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
37
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
3.
9.40 - 10.25
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
31
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka rozsz
B Markowska
25
Kosztorysowanie robót konst - bud
A Wielkoszyńska
31
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
4.
10.35-11.20
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
40
Matematyka
B Markowska
27
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
28
5.
11.25-12.10
Matematyka
B Markowska
38
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
38
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
27
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
37
6.
12.15-13.00
Matematyka rozsz
B Markowska
28
Kosztorysowanie robót konst - bud
A Wielkoszyńska
38
Kosztorysowanie robót konst - bud
A Wielkoszyńska
31
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Waltrowska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
7.
13.15-14.00
WF
S Szymanowska
sala gim
Kosztorysowanie robót konst - bud
A Wielkoszyńska
30
Religia
G Krystians
świetlica
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
Matematyka rozsz
B Markowska
21
8.
14.05-14.50
Religia
G Krystians
1
Posługiwanie się dokumentację bud
A Piechnik
37
WF
S Szymanowska
sala gim
Posługiwanie się dokumentację bud
A Piechnik
37
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
9.
14.55-15.40
         

Początek strony