ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

1 a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
LW
A Waltrowska
25
  Biologia
M Kuźmiak
31
Biologia
M Kuźmiak
25
 
2.
8.50-9.35
Historia
A Waltrowska
25
J. polski
J Wiśniewska
30
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Matematyka
M Kuźmiak
25
Matematyka
M Kuźmiak
28
3.
9.40 - 10.25
J. polski
J Wiśniewska
30
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
31
Matematyka
M Kuźmiak
25
Matematyka
M Kuźmiak
28
4.
10.35-11.20
J. polski
J Wiśniewska
30
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
J. polski
J Wiśniewska
30
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
5.
11.25-12.10
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
Rysunek budowlany
J Mikołajek
38
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Geografia
M Chumińska
31
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
1
6.
12.15-13.00
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki B
E Kalińska
21
LW
A Waltrowska
10
Geografia
M Chumińska
31
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
7.
13.15-14.00
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Rysunek budowlany
J Mikołajek
28
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
J. niemiecki
A Siuta
23
Informatyka
M Janowska
27
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
8.
14.05-14.50
  WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
Informatyka
M Janowska
27
J. niemiecki B
E Kalińska
21
Historia
A Waltrowska
1
9.
14.55-15.40
        Religia
A Dąbek
1

1 c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. angielski B
M Wybieralska
21
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Fizyka
M Kokot
25
Matematyka
A Rzepka
38
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
2.
8.50-9.35
J. angielski
M Wybieralska
22
Informatyka B
M Janowska
27
Historia
A Waltrowska
10
Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
Podstawy technik wytwarzania
M Kokot
21
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
Podstawy technik wytwarzania
M Kokot
21
Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
3.
9.40 - 10.25
Matematyka
A Rzepka
40
J. polski
R Szabunia
28
PKM
Z Uhman
25
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Matematyka
A Rzepka
30
4.
10.35-11.20
Geografia
M Chumińska
31
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
PKM
Z Uhman
25
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
5.
11.25-12.10
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
Podstawy technik wytwarzania
M Kokot
37a
J. angielski B
M Wybieralska
38
Informatyka
M Janowska
27
PKM
Z Uhman
25
Geografia
M Chumińska
31
6.
12.15-13.00
Historia
A Waltrowska
39
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
PKM
Z Uhman
25
Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
Podstawy technik wytwarzania
M Kokot
37a
Informatyka
M Janowska
27
J. angielski B
M Wybieralska
23
7.
13.15-14.00
J. polski
R Szabunia
28
Informatyka B
M Janowska
27
J. angielski
M Wybieralska
31
LW
S Szymanowska
10
Fizyka
M Kokot
39
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
8.
14.05-14.50
WF A
S Szymanowska
sala gim
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Matematyka
A Rzepka
25
J. angielski
M Wybieralska
22
J. angielski
M Wybieralska
28
J. angielski B
M Wybieralska
21
9.
14.55-15.40
LW
S Szymanowska
1
      Religia
A Dąbek
1

2a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Geografia
M Chumińska
31
  Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
WF
R Pawlaczyk
sala gim
2.
8.50-9.35
LW
A Siuta
28
J. polski
R Szabunia
28
J. niemiecki
A Siuta
23
LW
A Siuta
23
Historia
M Chumińska
31
3.
9.40 - 10.25
J. niemiecki
A Siuta
28
Matematyka
A Rzepka
38
Fizyka
M Kokot
40
J. niemiecki
A Siuta
23
J. niemiecki
A Siuta
23
4.
10.35-11.20
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Historia
M Chumińska
31
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Rysunek budowlany
J Mikołajek
39
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
5.
11.25-12.10
Rysunek budowlany
J Mikołajek
10
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Podstawy bud.
A Piechnik
39
WF
R Pawlaczyk
siłownia
6.
12.15-13.00
J. polski
R Szabunia
28
Rysunek budowlany
J Mikołajek
37
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka
A Rzepka
31
Fizyka
M Kokot
37
7.
13.15-14.00
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Matematyka
A Rzepka
25
Matematyka
A Rzepka
10
J. polski
R Szabunia
28
8.
14.05-14.50
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Rysunek budowlany
J Mikołajek
40
Podstawy bud.
A Piechnik
39
Geografia
M Chumińska
31
Religia
A Dąbek
10
9.
14.55-15.40
         

2 d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
LW
A Rzepka
39
      Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
2.
8.50-9.35
Matematyka
A Rzepka
39
Rysunek techniczny
Z Uhman
25
WF A
S Szymanowska
sala gim
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Geografia
M Chumińska
31
LW
A Rzepka
39
3.
9.40 - 10.25
J. angielski B
A Kozłowska
23
J. angielski
M Wybieralska
25
Diagnostyka i naprawa
Z Uhman
25
J. polski
J Wiśniewska
30
Geografia
M Chumińska
31
J. angielski B
A Kozłowska
22
J. angielski
M Wybieralska
24
4.
10.35-11.20
J. angielski B
A Kozłowska
23
J. angielski
M Wybieralska
25
PKM
Z Uhman
25
Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF A
S Szymanowska
siłownia
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów

M Kokot
38
5.
11.25-12.10
Fizyka
M Kokot
30
WF
R Pawlaczyk
siłownia
WF A
S Szymanowska
sala gim
Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
J. polski
J Wiśniewska
30
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów

M Kokot
25
6.
12.15-13.00
PKM
Z Uhman
25
Fizyka
M Kokot
25
Historia
D Polaczek
1
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
A Rzepka
31
7.
13.15-14.00
Rysunek techniczny
Z Uhman
25
Diagnostyka i naprawa
Z Uhman
25
J. angielski B
A Kozłowska
28
J. angielski
M Wybieralska
38
Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
Historia
D Polaczek
1
8.
14.05-14.50
  J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
A Rzepka
25
Matematyka
A Rzepka
40
Religia
A Dąbek
10
9.
14.55-15.40
         

3b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
LW
R Pawlaczyk
1
      Biologia
M Kuźmiak
31
2.
8.50-9.35
WF
R Pawlaczyk
sala gim
      J. angielski
M Wybieralska
22
3.
9.40 - 10.25
Geografia
M Chumińska
31
      Wos
D Polaczek
1
4.
10.35-11.20
Matematyka
A Rzepka
39
J. polski
J Wiśniewska
30
Historia
M Chumińska
31
J. polski
J Wiśniewska
24
J. polski
J Wiśniewska
30
5.
11.25-12.10
  Geografia
M Chumińska
31
Historia
M Chumińska
31
Biologia
M Kuźmiak
28
 
6.
12.15-13.00
  Matematyka
A Rzepka
31
J. polski
J Wiśniewska
30
Wos
D Polaczek
1
 
7.
13.15-14.00
  LW
R Pawlaczyk
39
WF
R Pawlaczyk
sala gim
J. angielski
M Wybieralska
30
 
8.
14.05-14.50
    WF
R Pawlaczyk
sala gim
   
9.
14.55-15.40
         

Początek strony