ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

1 a SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Historia
A Waltrowska
30
Matematyka
B Markowska
40
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
LW
A Siuta
23
2.
8.50-9.35
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
3.
9.40 - 10.25
J. niemiecki
A Siuta
23
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Geografia
M Chumińska
31
J. niemiecki
A Siuta
23
WF
R Pawlaczyk
sala gim
4.
10.35-11.20
J. polski
R Szabunia
28
Rysunek budowlany
J Mikołajek
28
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
5.
11.25-12.10
J. polski
R Szabunia
28
WF
R Pawlaczyk
sala gim
J. niemiecki
A Siuta
23
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
10
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
6.
12.15-13.00
Rysunek budowlany
J Mikołajek
37
J. niemiecki
A Siuta
23
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Historia
A Waltrowska
10
J. polski
R Szabunia
28
7.
13.15-14.00
Informatyka
M Janowska
27
Religia
A Dąbek
30
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Geografia
M Chumińska
31
Fizyka
Ł Rutkowski
21
8.
14.05-14.50
LW
A Siuta
23
  Informatyka
M Janowska
27
Podst. przedsięb.
D Polaczek
28
 
9.
14.55-15.40
         

1 b SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
PKM
A Rzepka
30
Informatyka
M Janowska
27
J. angielski B
A Kozłowska
22
J. angielski
M Wybieralska
28
Informatyka B
M Janowska
27
  J. angielski
M Wybieralska
22
J. angielski B
A Kozłowska
21
2.
8.50-9.35
J. polski
J Wiśniewska
30
Geografia
M Chumińska
31
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
10
PKM
A Rzepka
10
Historia
A Waltrowska
1
3.
9.40 - 10.25
J. polski
J Wiśniewska
30
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
J. polski
J Wiśniewska
30
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Fizyka
Ł Rutkowski
39
4.
10.35-11.20
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Historia
A Waltrowska
1
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
B Markowska
40
5.
11.25-12.10
Podst. przedsięb.
D Polaczek
10
Matematyka
B Markowska
40
J. angielski B
A Kozłowska
22
J. angielski
M Wybieralska
21
Matematyka
B Markowska
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
6.
12.15-13.00
LW
R Pawlaczyk
10
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
LW
R Pawlaczyk
30
Geografia
M Chumińska
31
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
7.
13.15-14.00
J. angielski
M Wybieralska
21
J. angielski B
A Kozłowska
22
Religia
A Dąbek
30
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
Informatyka
M Janowska
27
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
10
8.
14.05-14.50
Matematyka
B Markowska
40
  Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
 
9.
14.55-15.40
         

2 d SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Elektryczne i elektroniczne
M Długosz
10
Budowa pojazdów samochodowych
M Kokot
25
Budowa pojazdów samochodowych
M Kokot
25
WF
R Pawlaczyk
sala gim
 
2.
8.50-9.35
Elektryczne i elektroniczne
M Długosz
10
Budowa pojazdów samochodowych
M Kokot
25
Budowa pojazdów samochodowych
M Kokot
25
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Matematyka
B Markowska
40
3.
9.40 - 10.25
J. polski
R Szabunia
28
J. angielski
M Wybieralska
31
Biologia
M Kuźmiak
39
Matematyka
B Markowska
40
Biologia
M Kuźmiak
10
4.
10.35-11.20
Historia
D Polaczek
1
Geografia
M Chumińska
31
Geografia
M Chumińska
31
Rysunek techniczny
Z Uhman
25
J. angielski
M Wybieralska
25
5.
11.25-12.10
J. angielski
M Wybieralska
30
Geografia
M Chumińska
31
Historia
D Polaczek
1
Rysunek techniczny
Z Uhman
25
J. polski
R Szabunia
28
6.
12.15-13.00
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
J. angielski
M Wybieralska
21
LW
D Polaczek
1
WF
R Pawlaczyk
siłownia
7.
13.15-14.00
Religia
A Dąbek
10
Diagnostyka i naprawa
Z Uhman
25
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
PKM
A Rzepka
31
8.
14.05-14.50
  Diagnostyka i naprawa
Z Uhman
25
Geografia
M Chumińska
31
PKM
A Rzepka
30
LW
D Polaczek
1
9.
14.55-15.40
         

2b SP

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Geografia
M Chumińska
31
Biologia
M Kuźmiak
31
   
2.
8.50-9.35
Historia
A Waltrowska
31
WF
R Pawlaczyk
sala gim
J. polski
J Wiśniewska
30
Biologia
M Kuźmiak
31
J. angielski
M Wybieralska
25
3.
9.40 - 10.25
Geografia
M Chumińska
31
WF
R Pawlaczyk
sala gim
LW
R Pawlaczyk
21
LW
R Pawlaczyk
28
J. angielski
M Wybieralska
25
4.
10.35-11.20
J. angielski
M Wybieralska
39
J. polski
J Wiśniewska
30
J. angielski
M Wybieralska
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Matematyka
Ł Rutkowski
38
5.
11.25-12.10
Matematyka
Ł Rutkowski
38
Historia
A Waltrowska
25
Geografia
M Chumińska
31
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka
Ł Rutkowski
31
6.
12.15-13.00
Matematyka
Ł Rutkowski
38
    J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
7.
13.15-14.00
Religia
A Dąbek
10
       
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         

3aG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
    LW
J Wiśniewska
30
  Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
2.
8.50-9.35
Matematyka
A Rzepka
37
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37a
Informatyka
M Janowska
27
Doradztwo zawodowe
A Wielkoszyńska
37
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
3.
9.40 - 10.25
J. obcy zawodowy
A Waltrowska
22
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
A Rzepka
świetlica
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
4.
10.35-11.20
J. polski
J Wiśniewska
30
WF
S Szymanowska
sala gim
Rysunek budowlany
J Mikołajek
39
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
WF
S Szymanowska
sala gim
5.
11.25-12.10
WF
S Szymanowska
sala gim
Wos
J Kłosowska
21
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
Wos
J Kłosowska
świetlica
6.
12.15-13.00
J. angielski
A Kozłowska
22
Działalność gospodarcza
D Polaczek
30
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
Rysunek budowlany
J Mikołajek
21
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
7.
13.15-14.00
Rysunek budowlany
J Mikołajek
37
J. obcy zawodowy
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
22
Rysunek budowlany
J Mikołajek
21
LW
J Wiśniewska
30
8.
14.05-14.50
Religia
A Dąbek
świetlica
    Informatyka
M Janowska
27
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
9.
14.55-15.40
         

3bG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.50-9.35
  J. angielski
M Wybieralska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
    J. polski
R Szabunia
28
3.
9.40 - 10.25
  Wos
J Kłosowska
10
Matematyka
B Markowska
40
  Matematyka
B Markowska
40
4.
10.35-11.20
  WF
R Pawlaczyk
siłownia
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Wos
J Kłosowska
10
5.
11.25-12.10
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Informatyka
M Janowska
27
J. polski
R Szabunia
28
LW
A Siuta
1
Informatyka
M Janowska
27
6.
12.15-13.00
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
21
    WF
R Pawlaczyk
siłownia
 
7.
13.15-14.00
LW
A Siuta
23
       
8.
14.05-14.50
Religia
A Dąbek
10
       
9.
14.55-15.40
         

3cG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
      Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
25
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
25
2.
8.50-9.35
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
PKM
A Rzepka
28
J. polski
R Szabunia
28
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
25
Wos
J Kłosowska
10
3.
9.40 - 10.25
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
21
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
25
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
25
J. polski
R Szabunia
28
4.
10.35-11.20
WF
S Szymanowska
sala gim
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
21
Matematyka
A Rzepka
25
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
40
PKM
A Rzepka
37
5.
11.25-12.10
Wos
J Kłosowska
37
LW
S Szymanowska
10
WF
S Szymanowska
siłownia
LW
S Szymanowska
30
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
6.
12.15-13.00
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
WF
S Szymanowska
sala gim
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski
A Kozłowska
31
7.
13.15-14.00
PKM
A Rzepka
31
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
PKM
A Rzepka
30
J. obcy zawodowy
A Waltrowska
22
J. obcy zawodowy
A Waltrowska
22
8.
14.05-14.50
Religia
A Dąbek
10
Informatyka
M Janowska
27
  Informatyka B
M Janowska
27
Matematyka
A Rzepka
31
9.
14.55-15.40
         

3dG

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Elektryczne i elektroniczne
M Długosz
39
Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
38
  Matematyka
B Markowska
40
2.
8.50-9.35
  Elektryczne i elektroniczne
M Długosz
39
Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
38
  Budowa pojazdów samochodowych
M Kokot
21
3.
9.40 - 10.25
Diagnostyka i naprawa
Z Uhman
25
Matematyka
B Markowska
40
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
PKM
A Rzepka
10
Budowa pojazdów samochodowych
M Kokot
21
4.
10.35-11.20
Diagnostyka i naprawa
Z Uhman
25
J. niemiecki
A Siuta
23
Budowa pojazdów samochodowych
M Kokot
10
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
Budowa pojazdów samochodowych
M Kokot
21
5.
11.25-12.10
Diagnostyka i naprawa
Z Uhman
25
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
Biologia
M Kuźmiak
25
Biologia
M Kuźmiak
38
J. polski
J Wiśniewska
30
6.
12.15-13.00
PKM
A Rzepka
30
Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
31
Diagnostyka i naprawa
Z Uhman
25
Diagnostyka i naprawa
Z Uhman
25
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
7.
13.15-14.00
LW
Z Uhman
25
Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
31
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
J Wiśniewska
30
Diagnostyka i naprawa
Z Uhman
25
8.
14.05-14.50
Religia
A Dąbek
10
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF
R Pawlaczyk
siłownia
WF
R Pawlaczyk
sala gim
LW
Z Uhman
25
9.
14.55-15.40
         

Początek strony