ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

1b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
  Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
   
2.
8.50-9.35
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
  Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
   
3.
9.40 - 10.25
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
M Wybieralska
21
  Geografia
M Chumińska
31
Historia
A Waltrowska
30
J. angielski
A Kozłowska
23
J. angielski B
M Wybieralska
22
4.
10.35-11.20
Matematyka
A Rzepka
39
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
5.
11.25-12.10
Matematyka
A Rzepka
39
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Biologia
M Ścigaj
38
Matematyka
A Rzepka
30
6.
12.15-13.00
J. polski
R Szabunia
28
Historia
A Waltrowska
10
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
M Wybieralska
38
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Geografia
M Chumińska
31
7.
13.15-14.00
  Matematyka
A Rzepka
39
LW
S Szymanowska
38
Podst. przedsięb.
D Polaczek
10
LW
S Szymanowska
30
8.
14.05-14.50
  J. angielski B
M Wybieralska
28
J. angielski
A Kozłowska
22
    Biologia
M Ścigaj
38
9.
14.55-15.40
        Religia
A Dąbek
10

1d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. angielski
M Wybieralska
22
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Matematyka
M Kuźmiak
31
Matematyka
M Kuźmiak
39
J. angielski B
M Wybieralska
22
2.
8.50-9.35
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
PKM
K Uhman
25
Matematyka
M Kuźmiak
39
Matematyka
M Kuźmiak
37
3.
9.40 - 10.25
Fizyka
M Kokot
39
J. polski
R Szabunia
28
LW
M Kokot
39
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
LW
M Kokot
28
4.
10.35-11.20
PKM
K Uhman
25
Geografia
M Chumińska
31
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Budowa pojazdów samochodowych
K Uhman
25
Informatyka B
M Janowska
27
J. angielski B
M Wybieralska
24
5.
11.25-12.10
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Fizyka
M Kokot
37
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
6.
12.15-13.00
Budowa pojazdów samochodowych
K Uhman
25
Edukacja dla bezpieczeństwa
D Polaczek
1
Geografia
M Chumińska
31
Budowa pojazdów samochodowych
K Uhman
25
Budowa pojazdów samochodowych
K Uhman
25
7.
13.15-14.00
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
J. angielski B
M Wybieralska
28
Informatyka
M Janowska
27
J. angielski
M Wybieralska
10
Informatyka
M Janowska
27
J. angielski
M Wybieralska
22
Informatyka B
M Janowska
27
J. polski
R Szabunia
28
8.
14.05-14.50
  Historia
A Waltrowska
25
J. angielski B
M Wybieralska
21
J. angielski
M Wybieralska
22
Historia
A Waltrowska
28
9.
14.55-15.40
        Religia
A Dąbek
10

2b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
25
  LW
R Pawlaczyk
10
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Matematyka
M Kuźmiak
31
2.
8.50-9.35
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
25
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski
A Kozłowska
37
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
25
3.
9.40 - 10.25
PKM
K Uhman
25
PKM
K Uhman
25
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
M Kuźmiak
21
Matematyka
M Kuźmiak
21
4.
10.35-11.20
LW
R Pawlaczyk
37
J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
M Kuźmiak
21
Podstawy elektrotechniki
M Kokot
37
5.
11.25-12.10
Fizyka
M Kokot
10
Geografia
M Chumińska
31
Geografia
M Chumińska
31
Historia
M Chumińska
31
Podstawy technik wytwarzania
K Uhman
25
6.
12.15-13.00
J. angielski
A Kozłowska
22
Fizyka
M Kokot
22
Podstawy elektrotechniki
M Kokot
39
J. polski
J Wiśniewska
30
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
38
7.
13.15-14.00
Podstawy technik wytwarzania
K Uhman
25
Historia
M Chumińska
31
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
37
J. angielski
A Kozłowska
30
Podstawy technik wytwarzania
K Uhman
25
8.
14.05-14.50
  WF
R Pawlaczyk
sala gim
Technologia obróbki skrawaniem
M Kokot
37
  Podstawy technik wytwarzania
K Uhman
25
9.
14.55-15.40
         

3a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
LW
R Szabunia
28
Rysunek budowlany
J Mikołajek
40
Rysunek budowlany
J Mikołajek
37
Historia
M Chumińska
31
Biologia
M Ścigaj
38
2.
8.50-9.35
Biologia
M Ścigaj
38
Rysunek budowlany
J Mikołajek
40
Geografia
M Chumińska
31
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
3.
9.40 - 10.25
J. polski
R Szabunia
28
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka
A Rzepka
38
4.
10.35-11.20
Geografia
M Chumińska
31
J. angielski
A Waltrowska
22
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
J. angielski
A Waltrowska
22
Matematyka
A Rzepka
38
5.
11.25-12.10
Podstawy bud.
J Mikołajek
38
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37a
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
Rysunek budowlany
J Mikołajek
21
Wos
D Polaczek
1
6.
12.15-13.00
Historia
M Chumińska
31
Geografia
M Chumińska
31
J. polski
R Szabunia
28
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
7.
13.15-14.00
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
LW
R Szabunia
24
J. polski
R Szabunia
28
Podstawy bud.
J Mikołajek
39
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37a
8.
14.05-14.50
Wos
D Polaczek
1
WF
S Szymanowska
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Religia
A Dąbek
30
9.
14.55-15.40
         

3d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Biologia
M Ścigaj
38
J. polski
R Szabunia
28
PKM
K Uhman
25
WF
S Szymanowska
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
2.
8.50-9.35
J. angielski
A Kozłowska
22
Historia
A Waltrowska
25
WF
S Szymanowska
sala gim
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
Geografia
M Chumińska
31
3.
9.40 - 10.25
Historia
A Waltrowska
31
Elektryczne i elektroniczne
M Kokot
38
Diagnostyka i naprawa
K Uhman
25
Diagnostyka i naprawa
K Uhman
25
Wos
D Polaczek
1
4.
10.35-11.20
J. obcy zawodowy
M Wybieralska
23
Diagnostyka i naprawa
K Uhman
25
Diagnostyka i naprawa
K Uhman
25
Geografia
M Chumińska
31
Diagnostyka i naprawa
K Uhman
25
5.
11.25-12.10
Diagnostyka i naprawa
K Uhman
25
Budowa pojazdów samochodowych
K Uhman
25
Elektryczne i elektroniczne
M Kokot
38
J. polski
R Szabunia
28
J. obcy zawodowy
M Wybieralska
23
6.
12.15-13.00
Matematyka
A Rzepka
30
Budowa pojazdów samochodowych
K Uhman
25
Wos
D Polaczek
1
Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
31
Matematyka
A Rzepka
40
7.
13.15-14.00
Biologia
M Ścigaj
38
J. angielski
A Kozłowska
25
Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
25
Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
25
LW
D Polaczek
1
8.
14.05-14.50
J. polski
R Szabunia
28
LW
D Polaczek
1
Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
25
J. polski
R Szabunia
28
Religia
A Dąbek
30
9.
14.55-15.40
         

Początek strony