ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o egzaminach zawodowych.
Szczegółowe informacje wywieszone są na II piętrze w gablocie ZSZ PBO.

Pozdrawiamy✨
ZSZ PBO w Zielonej Górze

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony