ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Egzamin pisemny dla AU.04 - kierowca mechanik odbędzie się 12 stycznia sesja zimowa

Egzamin praktyczny dla AU.04 - kierowca mechanik odbędzie się 11 stycznia - sesja zimowa

Egzamin pisemny dla BD.29 - technik budownictwa odbędzie się 12 stycznia - sesja zimowa

Początek strony