ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Egzamin zawodowy - sesja zimowa:

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Egzamin pisemny dla AU.04 - kierowca mechanik odbędzie się 12 stycznia  godzina 10.00  -  sesja zimowa

Egzamin praktyczny dla AU.04 - kierowca mechanik odbędzie się 11 stycznia godzina 9.00  - sesja zimowa

TECHNIKUM

Egzamin pisemny dla BD.29 - technik budownictwa  odbędzie się 12 stycznia  godzina 10.00  -  sesja zimowa

Egzamin pisemny dla BD.30- technik budownictwa  odbędzie się 12 stycznia  godzina 12.00  -  sesja zimowa

Egzamin praktyczny dla BD.29 - technik budownictwa  odbędzie się 11 stycznia  godzina 9.00  -  sesja zimowa

Początek strony