ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Egzamin zawodowy - sesja letnia 2021:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Egzamin pisemny dla AU.04 - kierowca mechanik odbędzie się 22.06.2021   godzina 10.00 

Egzamin praktyczny dla AU.04 - kierowca mechanik odbędzie się 21.06.2021   godzina 9.00 

Egzamin Pisemny dla BD.04 - monter zabudowy i robót wykończeniowych odbędzie się 22.06.2021   godzina 10.00 

Egzamin praktyczny dla BD.04 - monter zabudowy i robót wykończeniowych odbędzie się 23 -24.06.2021   godzina 9.00 - pierwsza zmiana

15.00  -  druga zmiana

TECHNIKUM

Egzamin pisemny dla BD.30 - technik budownictwa  odbędzie się 22.06.2021  godzina 12.00 

Egzamin praktyczny dla BD.30 - technik budownictwa  odbędzie się 21.06.2021  godzina 9.00 

Początek strony