ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Pracownia CKP to miejsce, gdzie uczniowie ZSZ PBO zdobywają wiedzę i umiejętności w kwalifikacjach budowlanych.

To również  miejsce, gdzie odbywają się praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - Ośrodek Egzaminacyjny OKE.

Waldemar Szuszczyński– kierownik szkolenia praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego 

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony