ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

PŁYNY ZAKAŹNE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA:

 • KREW
 • SPERMA
 • WYDZIELINA POCHWY
 • MLEKO MATKI
 • PŁYN Z WIDOCZNĄ KRWIĄ
 • PŁYN MÓŻGOWO - RDZENIOWY, OWODNIOWY, STAWOWY, OSIERDZIA, OPŁUCNEJ

PŁYNY NIEZAKAŹNE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA:

 • ŁZY
 • POT
 • MOCZ
 • ŚLINA
 • OTARCIA NASKÓRKA PO 24 GODZINACH
 • STARE RANY
Początek strony