ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Od pewnego czasu na rynku budowlanym brakuje wykwalifikowanych wykonawców prac budowlanych. Z jednej strony to efekt wyjazdu pracowników wykwalifikowanych posiadających średnie wykształcenie w zawodach budowlanych za granicę, a z drugiej ożywienia na polskim rynku budowlanym. To szansa dla Ciebie. Po skończeniu nauki będziesz mógł uczestniczyć w robotach budowlanych, przygotowywać i kontrolować produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa. Technik budowlany to jeden z najchętniej wybieranych kierunków nauki w technikach.

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

- sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

- organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Wybrane efekty kształcenia:

- przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu;
- montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach; wykonywanie mieszanek betonowych;
- wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
- wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
- wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
- montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych; montaż konstrukcji stalowych;
- organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych i innych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Nauczane przedmioty zawodowe:

budownictwo z technologią, podstawy budownictwa, podstawy projektowania, konstrukcje budowlane, instalacje budowlane, organizacja robót budowlanych, kosztorysowanie, eksploatacja obiektów budowlanych, język obcy zawodowy.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony