ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

  • stosuje techniki sprzedaży oraz negocjacji,
  • rozpoznaje oczekiwania i potrzeby klientów,
  • Organizuje działalność handlową w firmach,
  • bada, ocenia jakość materiałów sprzedażowych,
  • Zajmuje się reklamą, marketingiem,
  • Zatrudnienie: prowadzenie własnej firmy, przedsiębiorstwa o różnej branży, przedstawiciel handlowy, punkty sprzedaży, hurtownie ,magazyny,

Początek strony