ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

 • stosuje techniki sprzedaży oraz negocjacji,
 • rozpoznaje oczekiwania i potrzeby klientów,
 • Organizuje działalność handlową w firmach,
 • bada, ocenia jakość materiałów sprzedażowych,
 • Zajmuje się reklamą, marketingiem,
 • Zatrudnienie: prowadzenie własnej firmy, przedsiębiorstwa o różnej branży, przedstawiciel handlowy, punkty sprzedaży, hurtownie, magazyny

Technik handlowiec to zawód dla osób, które interesują się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi.

Łatwo nawiązujesz kontakty? Jesteś kreatywny(a)? Lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się programami magazynowo-sprzedażowymi?

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
 • zarządzanie firmą handlową,
 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się programami komputerowymi.

Technik handlowiec może pracować jako:

 • handlowiec,
 • merchandiser,
 • kasjer sklepowy,
 • kierownik sklepu,
 • przedstawiciel handlowy,
 • pracownik działu marketingu,
 • pracownik agencji reklamowej,
 • pracownik działu obsługi klienta,

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz  realizacją transakcji kupna i sprzedaży; przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży) - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej,

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych (planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów; organizowanie i prowadzenia działań handlowych; aktywna komunikacja z klientem biznesowym) - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy piątej.

Wybór jest prosty!

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony