ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Być może w czasie zwiedzania zabytkowych budowli zdarzyło Ci się zastanawiać jak przywraca się ich utraconą świetność? Jeżeli tak, to kierunek dla Ciebie. Nauczymy Cię odtwarzania zniszczonych sztukaterii i innych detali architektonicznych, poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia współczesnych wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami i elementami rzeźbiarskimi. Masz szanse zostać fachowcem, który znajdzie pracę zarówno w kraju jak i za granicą. W Niemczech panuje opinia, że nie byłoby niemieckiej konserwacji zabytków bez polskich specjalistów.

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

  •  wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
  • prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Wybrane efekty kształcenia:

  • wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury;
  • wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury;
  • organizowanie i wykonywanie renowacji tynków;
  • organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich;
  • organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych;
  • organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach budowlanych, laboratoriach, w biurach projektowych jako asystent projektanta, przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją obiektów zabytkowych, w nadzorze konserwacji zabytków, mogą założyć i prowadzić własna firmę.

Nauczane przedmioty:

historia sztuki, kosztorysowanie, materiałoznawstwo, podstawy budownictwa, podstawy projektowania; podstawy dokumentacji konserwatorskich, metody konserwacji i renowacji zabytków architektury, techniki i materiały w konserwacji zabytków, język obcy zawodowy.

Początek strony