ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, skąd się bierze woda w kranach, jak to się dzieje, że dociera na najwyższe piętra wieżowców, co powoduje, że w największe upały w niektórych pomieszczeniach panuje miły chłód – to dobry wybór. Nauczymy Cię montażu i konserwacji instalacji różnego typu – gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

  • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
  • wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  • organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

Wybrane efekty kształcenia:

  • organizowanie i wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
  • organizowanie i wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  • organizowanie i wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • organizowanie i wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
  • organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych, zarówno zewnętrznych, czyli między budynkami jak i wewnętrznych - w budynkach. Ponadto może zajmować się utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci, tj. piecyków gazowych, armatury sanitarnej w toaletach, łazienkach i kuchniach.

Nauczane przedmioty:

podstawy budownictwa, dokumentacja techniczna, technologia sieci komunalnych technologia instalacji sanitarnych, organizacja robót sieci komunalnych, organizacja robót instalacji sanitarnych, język obcy zawodowy, działalność gospodarcza w budownictwie

Początek strony