ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O. O.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Wspieranie oferty edukacyjnej ZSZ PBO w Zielonej Górze poprzez inwestycje w modernizację

infrastruktury i wyposażenie w pomoc optymalizujące proces kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest :

- wzrost jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze

- wzrost kompetencji przedmiotowych i w zakresie ICT wśród 210 uczniów

- zwiększenie wsparcia uczniów wybitnych ZSZ PBO

- większa zdawalność egzaminów maturalnych z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w

technikum oraz liceum zaocznym ZSZ PB

- zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu uczniów w szczególności młodzieży z terenów wiejskich

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 558 519,14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 202

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony