ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

FILMOTEKA SZKOLNA - REPERTUAR

Filmoteka szkolna to pakiet 55 polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, ułożonych w 26 cykli tematycznych. Nie jest to kanon lektur ani historia filmu. Materiał ten użyty być może jako zaczyn do dyskusji na temat kondycji człowieka, historii Polski, przebiegu procesów społecznych. Równolegle z projektem korzystać można ze strony internetowej www.filmotekaszkolna.pl. będącej forum wymiany myśli dla uczniów, a dla nauczycieli źródłem dodatkowych materiałów towarzyszących projektowi.

Więcej informacji i listę filmów znaleźć można na stronie domowej www.pisf.pl

TEMAT

 

1.KINO MYŚLI

Struktura kryształu

reż. K. Zanussi

Tango

reż. Z. Rybczyński

 

2.MORALNOŚĆ

KAMERY

Z punktu widzenia nocnego portiera

reż. K. Kieślowski

Nienormalni

reż. J. Bławut

 

3.OBSERWACJE

CODZIENNOŚCI

Cześć Tereska

reż. R. Gliński

Rodzina człowiecza

reż. W. Lesicki

 

4. KADRY PAMIĘCI

Jak być kochaną

reż. W.J. Has

… Portret własny

reż J. Skalski

 

5. OBRAZY MAGICZNE

Historia kina w Popielicach

reż. J.J. Kolski

Oczy uroczne

reż. P. Szulkin

6. FILMOWE

PRZYPOWIEŚCI

Żywot Mateusza

reż. W. Leszczyński

Schody

reż. S. Schabenbeck

Arka

reż. G. Jonkajtys

7. SIŁA SYMBOLU

Popiół i diament

reż. A. Wajda

Krótka historia jednej tablicy

reż. F. Falk

Chleb

reż. G. Skurski

8. METAFORY

PRAWDY

Wszystko może się przytrafić

reż. M. Łoziński

Szczurołap

reż. A. Czarnecki

Siedem kobiet w różnym wieku

reż. K. Kieślowski

9. MÓWIĆ NIE

WPROST

Rejs

reż. M. Piwowski

Urząd

reż. K. Kieślowski

 

10. BEZ

KOMENTARZA

Defilada

reż. A. Fidyk

Egzamin dojrzałości

reż. M. Łoziński

 

11. ROZDROŻA

HISTORII

Człowiek z marmuru

reż. A. Wajda

Dokąd

reż P. Kędzierski

 

12. ZAPISY PRZESZŁOŚCI

Usłyszcie mój krzyk

reż. M. Drygas

Fotoamator

reż. D. Jabłoński

 

13.WOKÓŁ NAROD.

STEREOTYPÓW

Eroica

reż. A. Munk

Ostry film zaangażowany

reż. J. Antonisz

 

14.GORZKI ŚMIECH

Zezowate szczęście

reż. A. Munk

Fotel

reż. D. Szczechura

 

15.W KRZYWYM

ZWIERCIADLE

Hydrozagadka

reż. A. Kondratiuk

Polska kronika non-camerowa, reż J. Antonisz

 

16.WSPÓŁCZESNE LĘKI

Dług

reż. K. Krauze

Nasza ulica

reż. M. Latałło

 

17.PORTRETY

ZBIOROWOŚCI

Sól ziemi czarnej

reż. K. Kutz

Jestem zły

reż. G. Pacek

 

18.MALI

BOHATEROWIE

Abel, twój brat

reż. J. Nasfeter

Męska sprawa

reż. S. Fabicki

 

19.MIEDZY FIKCJĄ A

RZECZYWISTOSCIĄ

Ucieczka z kina Wolność

reż. W. Marczewski

Exit

reż. G. Koncewicz

 

20.POEZJA I PROZA KINA

Aria dla atlety

reż. F. Bajon

Dziewczyny do wzięcia

reż. J. Kondratiuk

 

21.KINO O KINIE

Amator

reż. K. Kieślowski

Ćwiczenia warsztatowe

reż. M. Łoziński

 

22.GRY FILMOWE

DEJA VU

reż. J. Machulski

Wyjście na jaw robotników

reż. M. Dudziewicz

 

23.MALARSKIE

INSPIRACJE

Brzezina

reż. A. Wajda

Łagodna

reż. P. Dumała

 

24.NOWA ESTETYKA

Gry uliczne

reż. K. Krauze

Strojenie instrumentów

reż. J. Kucia

 

25.ESEJ FILMOWY

Iluminacja

reż. K. Zanussi

Prekursor

reż. G. Królikiewicz

 

26.KIM JESTEM?

Zmruż oczy

reż. A. Jakimowicz

Gadające głowy

reż. K. Kieślowski

 

Do wszystkich płyt dołączone są broszury z materiałami informacyjnymi dla nauczycieli.

 
 

Biblioteka poleca kolekcję filmów Gazety Wyborczej zawierającej omówienie lektury oraz film w formacie DVD.

1. Zemsta - (2002) reż. A. Wajda
2. Faraon - (1966) reż J. Kawalerowicz
3. Hamlet - (1990) reż. F. Zeffirelli
4. Ferdydurke - (1991) reż. J. Skolmowski
5. Wesele - (1973) reż. A. Wajda
6. Przedwiośnie - (2001) reż. F. Bajon
7. Folwark zwierzęcy - (2000) reż.J. Stephenson
8. Granica - (1978) reż. J. Rybkowski
9. Noce i dnie - (1975) reż. J. Antczak
10. Pan Tadeusz - (1999) reż. A. Wajda
11. Popiół i diament - (1958) reż. A. Wajda
12. Chłopi - (1973) reż. J. Rybkowski
13. Proces - (1993) reż. D. H. Jones
14. Nad Niemnem - (1986) reż. Z. Kuźmiński
15. Syzyfowe prace - (2000) reż. P. Komorowski
16. Dziady - (1989) reż. T. Konwicki
17. Lalka - (1968) reż. W. Has
18. Krzyżacy - (1960) reż. A. Ford
19. Wierna rzeka - (1987) reż. T. Chmielewski
20. Pożegnanie z Marią - (1993) reż. F. Zylber
21. Panny z Wilka - (1979) reż. A. Wajda
22. Stary człowiek i morze - (1990) reż. J. Taylor
23. Ludzie bezdomni - (1975) reż. W. Haupe
24. Moralność Pani Dulskiej - (1975) reż. J. Rybkowski
25. Dżuma - (1991) reż. L. Puenzo
Kolekcja filmów zdobywcy Oscara za całokształt twórczości - Andrzeja Wajdy.

[Filmy w formacie DVD.]

 1. Popioły (1965)
 2. Wszystko na sprzedaż (1968)
 3. Krajobraz po bitwie (1970)
 4. Człowiek z marmuru (1976)
 5. Bez znieczulenia (1978)
 6. Panny z Wilka (1979)
 7. Dyrygent (1979)
 8. Człowiek z żelaza (1981)
 9. Danton (1982)
 10. Korczak (1990)
 11. Pan Tadeusz (1999)
 12. Ziemia obiecana [nowa wersja, przemontowana i skrócona przez reżysera] (2000)
 13. Zemsta (2002) 

Nasz najnowszy medialny nabytek to Filmoteka Szkolna mająca uczyć patrzenia, przeżywania i interpretowania filmu. Jest to projekt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Każda część opatrzona jest informacją o filmach, zawiera scenariusze analizy filmowej, informacje o kontekstach a także zagadnienia do dyskusji oraz bibliografię.

1. KINO MYŚLI
Struktura kryształu (1969) reż. K. Zanussi
Tango (1980) reż. Z. Rybczyński
2. MORALNOŚĆ KAMERY
Nienormalni (1990) reż. J. Bławut
Z punktu widzenia nocnego portiera (1977) reż. K. Kieślowski
3. OBSERWCJE CODZIENNOŚCI
Cześć Tereska (2000) reż. R. Gliński
Rodzina człowiecza (1966) reż. W. Ślesicki
4. KADRY PAMIĘCI
Jak być kochaną (1962) reż. W. Has
Portret własny (1987) reż. J. Skalski
5. OBRAZY MAGICZNE
Historia kina w Popielawach (1998) reż. J. Kolski
Oczy uroczne (1977) reż. P. Szulkin
6. FILMOWE PRZYPOWIEŚCI
Żywot Mateusza (1967) reż. W. Leszczyński
Schody (1968) reż. S. Schabenbeck
Arka (2007) reż. G. Jonkajtys
7. SIŁA SYMBOLU
Popiół i diament (1958) reż. A. Wajda
Krótka historia jednej tablicy (2005) reż. F. Falk
Chleb (2003) reż. G. Skurski
8. METAFORY PRAWDY
Wszystko może się przytrafić (1995) reż. M. Łoziński Szczurołap (1986) rez. A. Czarnecki
Siedem kobiet w różnym wieku (1978) reż. K. Kieślowski
9. MÓWIĆ NIE WPROST
Rejs (1970) reż. M. Piwowski
Urząd (1966) rez. K. Kieślowski
10. BEZ KOMENTARZA?
Defilada (1989) reż. A. Fidyk
Egzamin dojrzałości (1979) reż. M. Łoziński
11. ROZDROZA HISTORII
Człowiek z marmuru (1976) reż. A. Wajda
Dokąd (1990) reż. P. Kędzierski
12. ZAPISY PRZESZŁOŚCI
Usłyszcie mój krzyk (1991) reż. M Drygas
Fotoamator (1998) reż. D. Jabłoński
13. WOKÓŁ STEREOTYPÓW
Eroica (1957) reż. A. Munk
Ostry film zaangażowany (1979) reż. J. Antonisz
14. GORZKI ŚMIECH
Zezowate szczęście (1960) reż. A. Munk
Fotel (1963) reż. D. Szczechura
15. W KRZYWYM ZWIERCIADLE
Hydrozagadka (1970) reż. A. Kondratiuk
Polska kronika non-camerowa nr-1 (1981) reż. J. Antonisz
16. WSPÓŁCZESNE LĘKI
Dług (1999) reż. K. Krauze
Nasza ulica (2006) reż. M. Latałło
17. PORTRETY ZBIOROWOŚCI
Sól ziemi czarnej (1969) reż. K. Kutz
Jestem zły (2000) reż. G. Pacek
18. MALI BOHATEROWIE
Abel, twój brat (1970) reż. J. Nasfeter
Męska sprawa (2001) reż. S. Fabicki
19. MIEDZY FIKCJĄ A RZECZYWISTOSCIĄ
Ucieszka z kina "Wolność" (1990) reż. W. Marczewski
Exit (2006) reż. G. Koncewicz
20. POEZJA I PROZA KINA
Aria dla atlety (1979) reż. F. Bajon
Dziewczyny do wzięcia (1972) reż. J. Kondratiuk
21. KINO O KINIE
Amator (1979) reż. K. Kieślowski
Ćwiczenia warsztatowe (1986) reż. M. Łoziński
22. GRY FILMOWE
Deja vu (1989) reż. J. Machulski
Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów (1995) reż. M. Dudziewicz
23. MALARSKIE INSPIRACJE
Brzezina (1970) reż. A. Wajda
Łagodna (1985) reż. P. Dumała
24. NOWA ESTETYKA
Gry uliczne (1996) reż. K. Krauze
Strojenie instrumentów (2000) reż. J. Kucia
25. ESEJ FILMOWY
Iluminacja (1972) reż. K. Zanussi
Prekursor (1988) reż. G. Królikiewicz
26. KIM JESTEM?
Zmruż oczy (2003) reż. A. Jakimowski
Gadające głowy (1980) reż. K. Kieślowski
Ekranizacje literatury polskiej i światowej w zbiorach biblioteki szkolnej

 • Tango (1999) reż. M.Englert
 • Świętoszek (1971) reż. Z. Hubner
 • Rozmowy z katem (2007) reż. M.Englert
 • Proces (1993) reż. D.H. Jones

 


 

Nasz najnowszy medialny nabytek to Filmoteka Szkolna mająca uczyć patrzenia, przeżywania i interpretowania filmu. Jest to projekt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Każda część opatrzona jest informacją o filmach, zawiera scenariusze analizy filmowej, informacje o kontekstach a także zagadnienia do dyskusji oraz bibliografię.

1. KINO MYŚLI
Struktura kryształu (1969) reż. K. Zanussi
Tango (1980) reż. Z. Rybczyński
2. MORALNOŚĆ KAMERY
Nienormalni (1990) reż. J. Bławut
Z punktu widzenia nocnego portiera (1977) reż. K. Kieślowski
3. OBSERWCJE CODZIENNOŚCI
Cześć Tereska (2000) reż. R. Gliński
Rodzina człowiecza (1966) reż. W. Ślesicki
4. KADRY PAMIĘCI
Jak być kochaną (1962) reż. W. Has
Portret własny (1987) reż. J. Skalski
5. OBRAZY MAGICZNE
Historia kina w Popielawach (1998) reż. J. Kolski
Oczy uroczne (1977) reż. P. Szulkin
6. FILMOWE PRZYPOWIEŚCI
Żywot Mateusza (1967) reż. W. Leszczyński
Schody (1968) reż. S. Schabenbeck
Arka (2007) reż. G. Jonkajtys
7. SIŁA SYMBOLU
Popiół i diament (1958) reż. A. Wajda
Krótka historia jednej tablicy (2005) reż. F. Falk
Chleb (2003) reż. G. Skurski
8. METAFORY PRAWDY
Wszystko może się przytrafić (1995) reż. M. Łoziński Szczurołap (1986) rez. A. Czarnecki
Siedem kobiet w różnym wieku (1978) reż. K. Kieślowski
9. MÓWIĆ NIE WPROST
Rejs (1970) reż. M. Piwowski
Urząd (1966) rez. K. Kieślowski
10. BEZ KOMENTARZA?
Defilada (1989) reż. A. Fidyk
Egzamin dojrzałości (1979) reż. M. Łoziński
11. ROZDROZA HISTORII
Człowiek z marmuru (1976) reż. A. Wajda
Dokąd (1990) reż. P. Kędzierski
12. ZAPISY PRZESZŁOŚCI
Usłyszcie mój krzyk (1991) reż. M Drygas
Fotoamator (1998) reż. D. Jabłoński
13. WOKÓŁ STEREOTYPÓW
Eroica (1957) reż. A. Munk
Ostry film zaangażowany (1979) reż. J. Antonisz
14. GORZKI ŚMIECH
Zezowate szczęście (1960) reż. A. Munk
Fotel (1963) reż. D. Szczechura
15. W KRZYWYM ZWIERCIADLE
Hydrozagadka (1970) reż. A. Kondratiuk
Polska kronika non-camerowa nr-1 (1981) reż. J. Antonisz
16. WSPÓŁCZESNE LĘKI
Dług (1999) reż. K. Krauze
Nasza ulica (2006) reż. M. Latałło
17. PORTRETY ZBIOROWOŚCI
Sól ziemi czarnej (1969) reż. K. Kutz
Jestem zły (2000) reż. G. Pacek
18. MALI BOHATEROWIE
Abel, twój brat (1970) reż. J. Nasfeter
Męska sprawa (2001) reż. S. Fabicki
19. MIEDZY FIKCJĄ A RZECZYWISTOSCIĄ
Ucieszka z kina "Wolność" (1990) reż. W. Marczewski
Exit (2006) reż. G. Koncewicz
20. POEZJA I PROZA KINA
Aria dla atlety (1979) reż. F. Bajon
Dziewczyny do wzięcia (1972) reż. J. Kondratiuk
21. KINO O KINIE
Amator (1979) reż. K. Kieślowski
Ćwiczenia warsztatowe (1986) reż. M. Łoziński
22. GRY FILMOWE
Deja vu (1989) reż. J. Machulski
Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów (1995) reż. M. Dudziewicz
23. MALARSKIE INSPIRACJE
Brzezina (1970) reż. A. Wajda
Łagodna (1985) reż. P. Dumała
24. NOWA ESTETYKA
Gry uliczne (1996) reż. K. Krauze
Strojenie instrumentów (2000) reż. J. Kucia
25. ESEJ FILMOWY
Iluminacja (1972) reż. K. Zanussi
Prekursor (1988) reż. G. Królikiewicz
26. KIM JESTEM?
Zmruż oczy (2003) reż. A. Jakimowski
Gadające głowy (1980) reż. K. Kieślowski

Ekranizacje literatury polskiej i światowej w zbiorach biblioteki szkolnej

 • Tango (1999) reż. M.Englert
 • Świętoszek (1971) reż. Z. Hubner
 • Rozmowy z katem (2007) reż. M.Englert
 • Proces (1993) reż. D.H. Jones

Początek strony