ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych IX-XII/2019

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest ofertą kierowaną do uczniów wszystkich szkół i obejmuje pakiet zajęć nieobowiązkowych i ponadprogramowych.

W naszej szkole realizowane są zajęcia wg harmonogramu. W ramach programu realizowane są zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,maturalnych oraz zajęcia ogólno-rozwojowe. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły w terminach dostosowanych do możliwości zainteresowanych uczniów.

ZPWSE w całości finansowany jest z budżetu Miasta Zielona Góra.

Szabunia Ryszard - Język polski-przygotowanie do matury - poniedziałek - godzina 1400-1445

Wiśniewska Jolanta - Język polski-kompensacyjno-wyrównawcze - środa - 1400-1450 ,1500-1540

Pawlaczyk Radosław - W-f – zajęcia ogólnorozwojowe - czwartek- godzina 1500-1545  (I i II turnus)

Kozłowska Aura - Język angielski –rozszerzony - poniedziałek godzina 1400-1445

Wielkoszyńska Anna - Budownictwo-przygotowanie do egz.kosztorysowanie - środa - godzina 1450-1535

Piechnik Anna Budownictwo- egz.zawodowy kwalifikacja B .33 - poniedziałek - godzina 1400-1600  (turnus I ) - wtorek - godzina 1400-1600   ( turnus II)

 

 

 

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony