ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W Dniu Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za pracę z uczniami jaką z niezmiennym zaangażowaniem wykonujecie każdego dnia. Dziękuję pracownikom obsługi i administracji za wkład w życie szkoły.
Życzę wszystkim Państwu satysfakcji z rozwijania uczniowskich pasji i talentów, zadowolenia z pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Katarzyna Niedźwiecka

Początek strony