ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest ofertą kierowaną do uczniów wszystkich szkół i obejmuje pakiet zajęć nieobowiązkowych i ponadprogramowych. W naszej szkole realizowane są zajęcia wg harmonogramu. W ramach programu realizowane są zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych, zawodowych oraz zajęcia z pomocy przedmedycznej. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły w terminach dostosowanych do możliwości zainteresowanych uczniów. ZPWSE w całości finansowana jest z budżetu Miasta Zielona Góra.

W ramach tego programu w naszej szkole odbywają się następujące zajęcia:

  • Beata Markowska - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla maturzystów - wtorek - 14.05 - 15.40
  • Anna Piechnik - przygotowanie do egzaminu zawodowego - poniedziałek - 14.00 - 16.00,
  • Agnieszka Bobek - budownictwo -przygotowanie do egzaminu zawodowego
  • Zajęcia B.05 Turnus I środa godz.14:55 -15:40 zajęcia B.33 Turnus II środa godz.14:05-14:50
  • Marta Sochacka - szkolne koło PCK - wtorek 14.00 - 15.00
Początek strony