ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest ofertą kierowaną do uczniów wszystkich szkół i obejmuje pakiet zajęć nieobowiązkowych i ponadprogramowych.

W naszej szkole realizowane są zajęcia wg harmonogramu. W ramach programu realizowane są zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych.  Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły w terminach dostosowanych do możliwości zainteresowanych uczniów.

ZPWSE w całości finansowany jest z budżetu Miasta Zielona Góra.
W ramach tego programu w naszej szkole odbywają się następujące zajęcia:

Ryszard Szabunia – język polski
poniedziałek, godz. 14:50

Beata Markowska - matematyka
środa, godz. 14.50

Anna Piechnik – przygotowanie do egzaminu zawodowego
piątek, godz. 12.15

Początek strony