ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest ofertą kierowaną do uczniów wszystkich szkół i obejmuje pakiet zajęć nieobowiązkowych i ponadprogramowych.

W naszej szkole realizowane są zajęcia wg harmonogramu. W ramach programu realizowane są zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły w terminach dostosowanych do możliwości zainteresowanych uczniów.

ZPWSE w całości finansowany jest z budżetu Miasta Zielona Góra.

Początek strony