ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

29 listopada 2017 odbyła się X edycja „Festiwalu Pomocna Dłoń”, zorganizowana przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze oraz Zespół Szkół Zawodowych PBO, w tym roku pod hasłem Odporność psychiczna - nasza wewnętrzna siła. Na warsztatach edukacyjnych zielonogórscy pedagodzy uczyli się jak pomagać podopiecznym z problemami psychicznymi.

W ramach wydarzenia zorganizowano w Zespole Szkół Zawodowych PBO jeden wykład i dwa warsztaty ze specjalistami. Jednym z prelegentów był dr Piotr Sibilski. Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży mówił jak postępować z podopiecznymi, których zachowanie może budzić nasze zaniepokojenie. Dr Ewa Szumigraj pedagog, terapeuta z Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadziła spotkanie: Krótkoterminowe wsparcie we wzmacnianiu odporności psychicznej. Zajęcia z młodzieżą naszej szkoły na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych poprowadziła Ewa Pelińska – pedagog.

W wydarzeniu wzięło udział około 250 osób, m.in. pracownicy socjalni, asystenci rodziny czy wychowawcy dzieci i młodzieży. Swoje stoiska z materiałami dla uczestników, miały organizacje pomocowe i wspierające pracę z młodzieżą np. „BABA” Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „RELACJA”.

Koordynatorem Festiwalu była Małgorzata Mejza, z Towarzystwa Rozwoju Rodziny, pedagog ZSZ PBO Sp. z o.o.

Początek strony