ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

6 grudnia, zgodnie ze złożoną dzieciom w ubiegłym roku obietnicą, do zaprzyjaźnionego przedszkola na ulicy Szczekocińskiej, zawitała drużyna Mikołaja w składzie: Kornelia Zduńska, Karolina Czerwienka i Gracjan Olszewski. Mikołaj rozdał mnóstwo prezentów, radości było co niemiara.

Opiekun: Małgorzata Mejza :)

Początek strony