ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

 • Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostaną zawieszone od 12 marca br. do 25 marca br.
 • Internat szkolny będzie zamknięty.
 • Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Ministerstwa zalecają pracodawcom zwolnienie uczniów z odbywania praktyk zawodowych.
 • Egzaminy klasyfikacyjne zostają przesunięte do końca maja.
 • Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
 • Dodatkowo nauczyciele będą wysłali poprzez dziennik elektroniczny materiały do nauki dla uczniów. Szczególnie proszę o zmobilizowanie uczniów do nauki przed egzaminem maturalnym oraz zawodowym.
 • Uczniowie powinni pozrastać w domu i ograniczyć kontakty z otoczeniem do minimum. (Policja może kontrolować nieodpowiednie zachowanie młodzieży i niedostosowanie się do zaleceń).
 • W przypadku pytań proszę o kontakt ze szkołą pod tel. 68 323 88 04 lub e-mail: zszpbo@zg.home.pl.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody. Wietrz pomieszczenia!
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 • Istotne jest, aby nie zatajać informacji o pobycie w krajach dotkniętych koronawirusem lub o kontakcie z osobami zarażonymi albo z podejrzeniem zarażenia. Pamiętajmy, aby kierować się do oddziału zakaźnego.
 • Jeśli zauważysz niepokojące objawy (duszności, gorączka) nie wychodź z domu! Powiadom odpowiednie służby!
 • Wszyscy musimy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń.
 • Musimy wykazać się odpowiedzialnością społeczną, stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń rządu.
 • Ważnym sposobem przeciwdziałania epidemii jest ograniczenie liczby potencjalnych kontaktów, sprzyjających szerzeniu infekcji.

Najważniejsze jest teraz zachowanie spokoju i rozsądku oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny!

 • Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: pl/koronawirus
 • Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
 • Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Z poważaniem

Katarzyna Niedźwiecka, Dyrektor ZSZ PBO

Drodzy Uczniowie i Słuchacze!

 • Zajęcia dydaktyczne w liceum zaocznym dla dorosłych są odwołane.
 • „To nie ferie to jest czas kwarantanny” - to jest czas, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, centra handlowe). Policja będzie kontrolować dostosowanie się do zaleć przebywania w domu.
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Wietrz pomieszczenia!
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl.

Nauczyciele w najbliższym czasie prześlą Ci poprzez dziennik elektroniczny zadania do wykonania (proszę o mobilizację zwłaszcza uczniów przygotowujący się do egzaminu zawodowego i maturalnego).

 • Egzaminy klasyfikacyjne zostają przesunięte do końca maja.
 • W przypadku pytań proszę o kontakt ze szkołą pod tel. 68 323 88 04 lub e-mail: zszpbo@zg.home.pl.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody. Wietrz pomieszczenia!
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 • Istotne jest, aby nie zatajać informacji o pobycie w krajach dotkniętych koronawirusem lub o kontakcie z osobami zarażonymi albo z podejrzeniem zarażenia. Pamiętajmy, aby kierować się do oddziału zakaźnego.
 • Jeśli zauważysz niepokojące objawy (duszności, gorączka) nie wychodź z domu! Powiadom odpowiednie służby!
 • Wszyscy musimy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń.
 • Musimy wykazać się odpowiedzialnością społeczną, stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń rządu.
 • Ważnym sposobem przeciwdziałania epidemii jest ograniczenie liczby potencjalnych kontaktów, sprzyjających szerzeniu infekcji.

Najważniejsze jest teraz zachowanie spokoju i rozsądku oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny!

 • Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: pl/koronawirus
 • Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
 • Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Z poważaniem

Katarzyna Niedźwiecka, Dyrektor ZSZ PBO

Uwaga mieszkańcy Internatu ZSZ PBO!

Internat jest całkowicie zamknięty i nie ma żadnej możliwości odbioru pozostawionych w nim rzeczy. (Przy okazji przypominamy o nakazie przebywania w domu).

Informacje o projekcie

Miasto Zielona Góra  realizuje jeden z największych w naszym grodzie oświatowych projektów unijnych- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”  Jest  projekt  prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mieści się on w działaniach 8.osi priorytetowej- Nowoczesna Edukacja w poddziałaniu 8.4- Doskonalenie Kształcenia Zawodowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem programu jest zgodnie z nomenklaturą europejską Miasto Zielona Góra  a tak naprawdę są nim nauczyciele i uczniowie zielonogórskich techników i szkół zawodowych. W projekcie, który potrwa do 30 czerwca 2022 weźmie bowiem udział 4 tysiące uczniów z publicznych i niepublicznych szkół i podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz 122 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z następujących szkół i placówek kształcenia zawodowego. Wśród 10 jednostek jest i nasza szkoła  Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy co przyczyni się bez wątpienia do zwiększenia szans absolwentów tych szkół na zatrudnienie.

Chcemy by w naszej szkole realizacja zaprojektowanych w działań przyniosła:

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dodatkowe, praktyki i staże
 • Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne a także szkolenia, praktyki i staże.
 • Modernizację procesu kształcenia poprzez wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
 • Lepszą współpracę z otoczeniem społecznym i biznesowym

Partnerami projektu wartego bez mała 40 milionów złotych są:

 • Park Naukowo- Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze
 • Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.
Początek strony