ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Pokój nr 41 (ostatnie piętro)

Od 7.10.2019

Małgorzata Mejza

Poniedziałek

11.00–14.00

14.00 - 15.00

konsultacje

Wtorek

   9.30– 13.30

13.30– 15.00

odpracowywanie  zastępstw

Środa

9.30 – 15.00

Czwartek

9.30 – 14.00

14.00-15.00

zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym

15.00-16.00

 zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym

Piątek

9.00–12.00

Początek strony