ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Dnia 03.12.2019r. odbyło się spotkanie mieszkańców Internatu z Panem aspirantem Radosławem Bartkowiakiem z KMP w Zielonej Górze.

Spotkanie dotyczyło tematu demoralizacji oraz przestępczości wśród młodzieży.

Pierwsza część wykładu dotyczyła kwestii różnic pomiędzy wykroczeniami a przestępstwami oraz konsekwencjami jakie ponosi się za tego typu występki. Dużo czasu poświęcono na omówienie bardzo istotnego problemu, jakim są środki psychoaktywne, do których zaliczamy dopalacze oraz narkotyki. Pan aspirant równie wyczerpująco omówił kwiestię agresji w sieci, potocznie zwanej " cyberprzemocą".
Bardzo ciekawy wykład skłonił młodzież do wielu refleksji. Świadomi zagrożeń nie są narażeni na konflikt z wymiarem sprawiedliwości. Znając swoje prawa nie staną się ofiarami przestępstw.

Początek strony