ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Systemy suchej. pracownia
R Błażewicz
zimna
Systemy suchej. pracownia
R Błażewicz
zimna
Dokumentacja techniczna
A Piechnik
40
Edukacja dla bezpieczeństwa gr. B
E Awińska
30
Religia
Ł Frączkiewicz
świetlica
8.50-9.35 Systemy suchej. pracownia
R Błażewicz
zimna
Systemy suchej. pracownia
R Błażewicz
zimna
Geografia
M Chumińska
31
Edukacja dla bezpieczeństwa gr. A
E Awińska
30
Informatyka
M Janowska
27
WF 1
S Szymanowska
sala gim
WF
K Buszkiewcz
siłownia
9.40 - 10.25 Systemy suchej. pracownia
R Błażewicz
zimna
Systemy suchej. pracownia
R Błażewicz
zimna
Historia
M Chumińska
1
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Andrzejewska
40
WF
K Buszkiewcz
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
10.35-11.20 Systemy suchej. pracownia
R Błażewicz
zimna
Systemy suchej. pracownia
R Błażewicz
zimna
Matematyka
A Rzepka
30
WF
K Buszkiewcz
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
Religia
Ł Frączkiewicz
świetlica
11.25-12.10     Budownictwo ogólne
A Piechnik
40
Godz. wych.
A Wielkoszyńska
37
Technologia syst. suchej
A Wielkoszyńska
37
12.15-13.00     Technologia syst. suchej
A Wielkoszyńska
37
Fizyka
R Dużyja
38
J. polski
J Bałacka
30
13.15-14.00     Chemia
R Dużyja
38
Budownictwo ogólne
A Piechnik
40
J. polski
J Bałacka
30
14.05-14.50       Informatyka B
M Janowska
27
 
14.55-15.40          
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Informatyka
M Janowska
27
Informatyka
M Janowska
27
Informatyka B
M Janowska
27
Matematyka
B Markowska
39
Budownictwo ogólne
A Piechnik
40
8.50-9.35 Historia
M Chumińska
1
WF
S Szymanowska
sala gim
Budownictwo ogólne
A Piechnik
40
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Godz. wych.
A Siuta
23
9.40 - 10.25 Historia
M Chumińska
1
Budownictwo ogólne
A Piechnik
40
J. polski
R Szabunia
28
Technologia robót malarsko-tapeciarskich
A Wielkoszyńska
37
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Piechnik
40
10.35-11.20 WF
S Szymanowska
sala gim
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Piechnik
40
Budownictwo ogólne
A Piechnik
40
J. polski
R Szabunia
28
J. angielski
M Andrzejewska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
11.25-12.10 WF
S Szymanowska
sala gim
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Andrzejewska
21
Budownictwo ogólne
A Piechnik
40
Matematyka
B Markowska
39
12.15-13.00 Technologia robót malarsko-tapeciarskich
A Wielkoszyńska
37
Religia
Ł Frączkiewicz
30
J. polski
R Szabunia
28
Budownictwo ogólne
A Piechnik
40
Technologia robót malarsko-tapeciarskich
A Wielkoszyńska
38
13.15-14.00 J. polski
R Szabunia
28
Godz. wych.
A Siuta
23
Dokumentacja techniczna
A Wielkoszyńska
37
Informatyka B
M Janowska
27
Technologia robót malarsko-tapeciarskich
A Wielkoszyńska
38
14.05-14.50 Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Dokumentacja techniczna
A Wielkoszyńska
37
  Religia
Ł Frączkiewicz
świetlica
14.55-15.40          
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Historia
M Chumińska
1
Historia
M Chumińska
1
Godz. wych.
A Rzepka
30
Przepisy ruch. drogo.
B Hołołub
40
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
8.50-9.35 J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Andrzejewska
22
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka
A Rzepka
30
Przepisy ruch. drogo.
B Hołołub
40
Podstawy konstrukcji maszyn
Z Uhman
25
9.40 - 10.25 J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Andrzejewska
22
J. polski
R Szabunia
28
WF
K Buszkiewcz
sala gim
Technologia napraw elektrycznych
S Tomczuk
25
WF
K Buszkiewcz
siłownia
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
10.35-11.20 Religia
Ł Frączkiewicz
świetlica
WF
K Buszkiewcz
siłownia
WF
K Buszkiewcz
sala gim
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Godz. wych.
A Rzepka
40
11.25-12.10 J. polski
R Szabunia
28
WF
K Buszkiewcz
siłownia
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
Podst. przedsięb.
D Polaczek
25
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka
A Rzepka
40
12.15-13.00 Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
Informatyka
M Janowska
27
Technologia napraw elektrycznych
S Tomczuk
25
Informatyka B
M Janowska
27
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
Religia
Ł Frączkiewicz
świetlica
13.15-14.00 Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Informatyka B
M Janowska
27
Technologia napraw elektrycznych
S Tomczuk
25
WF
K Buszkiewcz
siłownia
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
Podstawy konstrukcji maszyn
Z Uhman
25
14.05-14.50     Technologia napraw elektrycznych
S Tomczuk
25
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
14.55-15.40          
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Technologia napraw elektrycznych
S Tomczuk
25
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
WF
K Buszkiewcz
sala gim
Technologia napraw elektrycznych
S Tomczuk
25
J. angielski
M Andrzejewska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
8.50-9.35 Technologia napraw elektrycznych
S Tomczuk
25
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
WF
K Buszkiewcz
sala gim
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Andrzejewska
22
Religia
Ł Frączkiewicz
świetlica
9.40 - 10.25 Technologia napraw elektrycznych
S Tomczuk
25
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Andrzejewska
22
Wos
D Polaczek
1
J. angielski
M Andrzejewska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
10.35-11.20 Matematyka
B Markowska
39
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
J. polski
R Szabunia
28
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
Matematyka
B Markowska
39
11.25-12.10 Religia
Ł Frączkiewicz
świetlica
Matematyka
B Markowska
39
Matematyka
B Markowska
39
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
12.15-13.00 Godz. wych.
B Markowska
39
Godz. wych.
B Markowska
39
Działalność gospodarcza w br. sam.
D Polaczek
1
J. polski
R Szabunia
28
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
13.15-14.00 Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25a
Wos
D Polaczek
1
Działalność gospodarcza w br. sam.
D Polaczek
1
WF
K Buszkiewcz
siłownia
J. obcy zawodowy
K Marchel
22
14.05-14.50         J. obcy zawodowy
K Marchel
22
14.55-15.40          

Początek strony