ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 WF
R Pawlaczyk
sala gim
  Chemia
A McMurray
38
   
8.50-9.35 WF
R Pawlaczyk
sala gim
Chemia
A McMurray
37
Biologia
M Kuźmiak
31
Rysunek budowlany
A Piechnik
39
Biologia
M Kuźmiak
38
9.40 - 10.25 Historia
A Waltrowska
1
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
LW
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
10.35-11.20 Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Historia
A Waltrowska
1
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
25
Matematyka
A Rzepka
37
Rysunek budowlany
A Piechnik
39
11.25-12.10 Geografia
M Chumińska
31
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
A Rzepka
37
J. angielski
M Wybieralska
38
12.15-13.00 LW
J Wiśniewska
30
Fizyka
Ł Rutkowski
38
J. polski
J Wiśniewska
30
J. angielski
M Wybieralska
21
Geografia
M Chumińska
31
13.15-14.00 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
38
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
A Rzepka
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Religia
G Krystians
świetlica
14.05-14.50 Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka
A Rzepka
40
  Fizyka
Ł Rutkowski
38
 
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Budowa i podstawy eksplotacji środków
Z Uhman
25
    Fizyka
Ł Rutkowski
38
J. polski
J Wiśniewska
30
8.50-9.35 J. polski
J Wiśniewska
30
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Chemia
A McMurray
38
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
świetlica
LW
E Awińska
39
9.40 - 10.25 LW
E Awińska
świetlica
WF
R Pawlaczyk
sala gim
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
22
Budowa i podstawy eksplotacji środków
Z Uhman
25
Biologia
M Kuźmiak
31
10.35-11.20 Chemia
A McMurray
38
PKM
A Rzepka
25
Biologia
M Kuźmiak
30
Matematyka
B Markowska
40
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
38
11.25-12.10 Matematyka
B Markowska
40
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
21
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
B Markowska
40
12.15-13.00 Geografia
M Chumińska
31
J. polski
J Wiśniewska
30
Budowa i podstawy eksplotacji środków
Z Uhman
25
PKM
A Rzepka
39
Budowa i podstawy eksplotacji środków
Z Uhman
25
13.15-14.00 Historia
M Chumińska
31
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Geografia
M Chumińska
31
Historia
M Chumińska
31
Religia
G Krystians
świetlica
14.05-14.50 Religia
G Krystians
świetlica
Budowa i podstawy eksplotacji środków
Z Uhman
25
  WF
R Pawlaczyk
sala gim
Budowa i podstawy eksplotacji środków
Z Uhman
25
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45     J. polski
R Szabunia
28
  LW
S Szymanowska
28
8.50-9.35     J. polski
R Szabunia
28
Geografia
M Chumińska
31
J. angielski
M Wybieralska
22
9.40 - 10.25 Geografia
M Chumińska
31
Chemia
A McMurray
39
Biologia
M Kuźmiak
31
Biologia
M Kuźmiak
37
J. polski
R Szabunia
28
10.35-11.20 PKM
A Rzepka
27
Historia
M Chumińska
31
Chemia
A McMurray
38
WF
S Szymanowska
sala gim
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
11.25-12.10 Matematyka
A Rzepka
39
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
świetlica
Matematyka
A Rzepka
38
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
1
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
12.15-13.00 J. polski
R Szabunia
28
PKM
A Rzepka
40
Historia
M Chumińska
31
LW
S Szymanowska
28
J. angielski
M Wybieralska
22
13.15-14.00 WF
S Szymanowska
sala gim
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
Religia
G Krystians
świetlica
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
Matematyka
A Rzepka
28
14.05-14.50 WF
S Szymanowska
sala gim
    Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka
A Rzepka
40
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45   Matematyka
B Markowska
40
     
8.50-9.35 Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
Matematyka
B Markowska
40
  J. polski
R Szabunia
28
Geografia
M Chumińska
31
9.40 - 10.25 Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
Geografia
M Chumińska
31
Chemia
A McMurray
38
J. polski
R Szabunia
28
WF 1
S Szymanowska
sala gim
WF
R Pawlaczyk
siłownia
10.35-11.20 Historia
M Chumińska
31
Chemia
A McMurray
37
J. polski
R Szabunia
28
LW
Z Uhman
świetlica
WF 1
S Szymanowska
siłownia
WF
R Pawlaczyk
sala gim
11.25-12.10 J. polski
R Szabunia
28
LW
Z Uhman
25
J. niemiecki
A Siuta
39
Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
świetlica
12.15-13.00 PKM
A Rzepka
25
Budowa pojazdów samochodowych
Z Uhman
25
Matematyka
B Markowska
40
Historia
M Chumińska
31
J. niemiecki
A Siuta
1
13.15-14.00 PKM
A Rzepka
25
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
Religia
G Krystians
świetlica
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Matematyka
B Markowska
40
14.05-14.50 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
1
Fizyka
Ł Rutkowski
38
  Religia
G Krystians
świetlica
 
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45   J. polski
R Szabunia
28
Rysunek budowlany
A Wielkoszyńska
39
J. polski
R Szabunia
28
Historia
M Chumińska
31
8.50-9.35 Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
J. polski
R Szabunia
28
Rysunek budowlany
A Wielkoszyńska
21
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
J. polski
R Szabunia
28
9.40 - 10.25 Matematyka
B Markowska
40
Religia
G Krystians
świetlica
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
1
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
LW
A Siuta
świetlica
10.35-11.20 Podst. przedsięb.
D Polaczek
39
WF
S Szymanowska
sala gim
J. angielski
M Wybieralska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Podstawy bud.
A Piechnik
39
J. angielski
M Wybieralska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
11.25-12.10 Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Technologia robót wykończeniowych
A Wielkoszyńska
37
Religia
G Krystians
świetlica
WF
S Szymanowska
sala gim
Historia
M Chumińska
31
12.15-13.00 J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
21
Podstawy bud.
A Piechnik
39
LW
A Siuta
świetlica
Matematyka
B Markowska
40
 
13.15-14.00 Podst. przedsięb.
D Polaczek
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
21
WF
S Szymanowska
sala gim
   
14.05-14.50          
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45   J. polski
R Szabunia
28
Użytkowanie środków transportu drogowego
E Awińska
25
J. polski
R Szabunia
28
Historia
M Chumińska
31
8.50-9.35 PKM
A Rzepka
40
J. polski
R Szabunia
28
Użytkowanie środków transportu drogowego
E Awińska
25
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
J. polski
R Szabunia
28
9.40 - 10.25 Matematyka
B Markowska
40
Religia
G Krystians
świetlica
Użytkowanie środków transportu drogowego
E Awińska
25
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
LW
A Siuta
świetlica
10.35-11.20 Podst. przedsięb.
D Polaczek
39
WF
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski
M Wybieralska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Użytkowanie środków transportu drogowego
E Awińska
25
J. angielski
M Wybieralska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
11.25-12.10 Użytkowanie środków transportu drogowego
E Awińska
38
PKM
A Rzepka
30
Religia
G Krystians
świetlica
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Historia
M Chumińska
31
12.15-13.00 J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
21
Użytkowanie środków transportu drogowego
E Awińska
28
LW
A Siuta
świetlica
Matematyka
B Markowska
40
Użytkowanie środków transportu drogowego
E Awińska
38
13.15-14.00 Podst. przedsięb.
D Polaczek
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
21
WF
R Pawlaczyk
siłownia
PKM
A Rzepka
30
Użytkowanie środków transportu drogowego
E Awińska
38
14.05-14.50 PKM
A Rzepka
25
Użytkowanie środków transportu drogowego
E Awińska
1
Obsługa środków transportu drogowego
Z Uhman
25
Obsługa środków transportu drogowego
Z Uhman
25
Użytkowanie środków transportu drogowego
E Awińska
38
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45     J. obcy zawodowy
A Siuta
23
Technologia, diagnozowanie i naprawa poj.
Z Uhman
25
Technologia, diagnozowanie i naprawa poj.
Z Uhman
25
8.50-9.35 Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
39
Działalność gospodarcza
D Polaczek
25
WF
S Szymanowska
sala gim
WF
S Szymanowska
sala gim
Technologia, diagnozowanie i naprawa poj.
Z Uhman
25
9.40 - 10.25 Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
39
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
WF
S Szymanowska
sala gim
Technologia, diagnozowanie i naprawa poj.
Z Uhman
25
10.35-11.20 Technologia, diagnozowanie i naprawa poj.
Z Uhman
25
Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka
B Markowska
40
Biologia
M Kuźmiak
31
Biologia
M Kuźmiak
31
11.25-12.10 Technologia, diagnozowanie i naprawa poj.
Z Uhman
25
Działalność gospodarcza
D Polaczek
31
Technologia, diagnozowanie i naprawa poj.
Z Uhman
25
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
22
Religia
G Krystians
21
12.15-13.00 Matematyka
B Markowska
40
Wos
A Waltrowska
1
Wos
A Waltrowska
1
Technologia, diagnozowanie i naprawa poj.
Z Uhman
25
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów

M Długosz
28
13.15-14.00 J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
30
  Technologia, diagnozowanie i naprawa poj.
Z Uhman
25
LW
B Markowska
40
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów

M Długosz
30
14.05-14.50 J. obcy zawodowy
A Siuta
23
  LW
B Markowska
40
   
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Użytkowanie środków transportu drogowego
T Tkacz
31
  J. obcy zawodowy
A Siuta
23
  Użytkowanie środków transportu drogowego
T Tkacz
39
8.50-9.35 Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
39
Działalność gospodarcza
D Polaczek
25
WF
S Szymanowska
sala gim
WF
S Szymanowska
sala gim
Użytkowanie środków transportu drogowego
T Tkacz
świetlica
9.40 - 10.25 Przepisy ruch. drogo.
T Tkacz
39
J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
WF
S Szymanowska
sala gim
Obsługa środków transportu drogowego
T Tkacz
23
10.35-11.20 Użytkowanie środków transportu drogowego
T Tkacz
21
Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka
B Markowska
40
Biologia
M Kuźmiak
31
Biologia
M Kuźmiak
31
11.25-12.10 Obsługa środków transportu drogowego
T Tkacz
21
Działalność gospodarcza
D Polaczek
31
Obsługa środków transportu drogowego
T Tkacz
21
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
22
Religia
G Krystians
21
12.15-13.00 Matematyka
B Markowska
40
Wos
A Waltrowska
1
Wos
A Waltrowska
1
Użytkowanie środków transportu drogowego
T Tkacz
1
Obsługa środków transportu drogowego
T Tkacz
21
13.15-14.00 J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Wybieralska
30
Użytkowanie środków transportu drogowego
T Tkacz
39
Użytkowanie środków transportu drogowego
T Tkacz
28
LW
B Markowska
40
Obsługa środków transportu drogowego
T Tkacz
21
Obsługa środków transportu drogowego
T Tkacz
21
14.05-14.50 J. obcy zawodowy
A Siuta
23
Użytkowanie środków transportu drogowego
T Tkacz
39
LW
B Markowska
40
Obsługa środków transportu drogowego
T Tkacz
1
Obsługa środków transportu drogowego
T Tkacz
1
14.55-15.40          

Początek strony