ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

MK PBO 2015

W dniu 15 kwietnia 2015 na terenie CKP naszej szkoły odbył się turniej MAGICZNA KIELNIA PBO, w którym udział wzięło 6 trzyosobowych zespołów ze szkół zawodowych woj. lubuskiego. Gościliśmy uczniów z Międzyrzecza, Nowej Soli, Gorzowa Wlkp. oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.

Uczestnicy rozpoczęli rywalizację od testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Była to część eliminacyjna, która pozwoliła wyłonić najlepszych-uczestników drugiego etapu. Uczniowie odpowiadali m. in. na pytania dotyczące katastrof budowlanych, higroskopijności, budowania tradycyjnego.

W części praktycznej uczestnicy konkursu zmierzyli się w trzech kategoriach: układanie glazury, murowanie, wykonanie powłoki tapeciarskiej.

Turniejowe zmagania trwały kilka godzin. Naszą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół w składzie:

  • Bartosz Nabijacz- murowanie,
  • Adam Borowczak-wykonanie powłoki tapeciarskiej,
  • Paweł Żmuda.-układanie glazury.

Ostatecznie nasza drużyna zdobyła IV miejsce, ustępując pola Zespołowi Szkół Budowlanych z Zielonej Góry (I miejsce),Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych z Nowej Soli (II miejsce) oraz Zespołowi Szkół Budowlanych z Gorzowa Wlkp.( III miejsce)

Ponadto jurorzy przyznali nagrody indywidualne w poszczególnych kategoriach, dla uczniów którzy wykazali się szczególną starannością przy wykonywanej pracy. Tu nagrody zdobyli:

  • Adrian Papaj-ZSP Nowa Sól, kategoria: płytkarz.
  • Adam Borowczak ZSZ PBO, kategoria: tapeciarz.
  • Krzysztof Chrobot, ZSB Zielona Góra, kategoria: tapeciarz.
  • Hubert Kacprzak, ZSB Zielona Góra, kategoria: murarz.

Były to pierwsze zmagania turnieju Magiczna Kielnia, zorganizowane na terenie naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom bardzo dziękujemy za przybycie i serdecznie gratulujemy. Wyrażamy nadzieję,że organizacja turnieju stanie się tradycją naszej placówki i co roku będziemy gościli w swoich murach młodych pasjonatów budownictwa, którzy będą chcieli popisać się wiedzą i umiejętnościami. Już dziś wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Patronat honorowy nad naszym turniejem objęli: Lubuski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Zielona Góra. Szanownym patronom dziękujemy za wsparcie. Podziękowania składamy też hojnym sponsorom: Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o., firmie Rockwoll Polska oraz Fast.

Do zobaczenia za rok na kolejnych turniejowych zmaganiach!

MK PBO 2016

Konkurs otworzyła swoim wystąpieniem p. Alicja Makarska członek zarządu województwa lubuskiego. Głos zabrali również pani Katarzyna Niedźwiecka – dyrektor ZSZ PBO, pan Jarosław Nieradka z OPZL i pan Mirosław Szczypiński prezes PBO Sp. z o.o.

Do rywalizacji stanęło trzynaście drużyn z ośmiu szkół reprezentujących trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Uczestnicy rozpoczęli rywalizację od testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Była to część eliminacyjna, która pozwoliła wyłonić najlepszych - uczestników drugiego etapu. Uczniowie odpowiadali m. in. na pytania dotyczące katastrof budowlanych, higroskopijności, budowania tradycyjnego ale także pierwszej pomocy. Do etapu praktycznego przeszło 5 drużyn. Uczniowie zmagali się z zadaniami w trzech kategoriach: glazurniczej, malarskiej i murarskiej. Po trzygodzinnych działaniach zawodnicy wykonali postawione przez organizatorów zadania.
Najlepszymi fachowcami okazali się uczniowie ZSZ PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Grodziska Wlkp. Trzecia lokata przypadła uczestnikom reprezentacji Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.

Wyniki indywidualne:

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Łukasz Wilczyński - ZSB im. T. Kościuszki Zielona Góra
Łukasz Bendowski - ZSP Grodzisk Wielkopolski
Karolina Czerwienka ZSZ PBO

Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

Adam Kozłowski ZSZ PBO
Jan Łowkis ZSB im. T. Kościuszki Zielona Góra
Patryk Troszyński CKZiU Międzyrzecz

Wykonywanie robót okładzinowych

Adam Borowczak ZSZ PBO
Dawid przybyła ZSP Grodzisk Wielkopolski
Ery Florczak CKZIU Międzyrzecz

Finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu: Alpol, Rockwool, Fast, Kubala, Blue Dolphin, Castorama Zielona Góra, OPZL, PBO oraz upominki przygotowane przez Urząd Marszałkowski woj. Lubuskiego.

Opinia o kielni

Po raz drugi uczestniczyłem jako opiekun uczestników konkursu Magiczna Kielnia PBO i pragnę pogratulować doskonałej organizacji, ciekawych zadań zarówno teoretycznych jak i praktycznych we wszystkich trzech konkurencjach no i zdobycia wartościowych sponsorów ( nagrody). Impreza jest jak najbardziej potrzebna - uczniowie już dopytują się o przyszłoroczną edycję konkursu!

Ryszard Tyszer
ZSB im. T.Kościuszki w Zielonej Górze

Galeria Pro-AM Konwalioweto Turnieju Tańca

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony