ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Lista podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych PBO. 

Podręczniki do Technikum

Podręczniki do Szkoły Branżowej

Początek strony