ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

27 kwietnia 2017 r. w świetlicy szkolnej zgromadzili się maturzyści, ich rodzice, dyrekcja i nauczyciele. Jedni z uśmiechem na twarzach wspominali podczas uroczystości spędzone w szkole lata. Inni nie kryli swoistej melancholii w tej kwestii. Wszyscy z zainteresowaniem przysłuchiwali się przemówieniu Pani Dyrektor, Katarzyniy Niedźwieckiej, które było podsumowaniem wspólnie spędzonych lat w murach szkoły.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie młodzieży wyróżnień i podziękowań – nie tylko za bardzo dobre wyniki w nauce, ale i za osiągnięcia sportowe, a także aktywność w życiu szkoły. Spotkaniu towarzyszyła radość, chwila wspomnień i zadumy.

Drodzy abiturienci – życzymy Wam znakomitych wyników maturalnych, realizacji życiowych planów i samych sukcesów. Powodzenia! Pamiętajcie o nas:)

Początek strony