ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W dniu 03 września 2012 rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2012 / 2013.
Serdecznie witamy wszystkich uczniów naszej Szkoły, a w szczególności klas pierwszych, którzy podjęli naukę
w technikum w zawodach :

- technik budownictwa,

- technik ochrony środowiska,


oraz uczniów szkoły zasadniczej kształcących się w zawodzie :

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- mechanik pojazdów samochodowych,

- cieśla,

- murarz - tynkarz,

-monter sieci instalacyjnych i urządzeń sanitarnych,


wszystkim życzymy dobrego roku.

Początek strony