ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Cały tydzień poprzedzający święto zakochanych w naszym internacie działała poczta walentynkowa. W poniedziałek przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu Błażej Sawicki komisyjnie otworzył skrzynkę walentynkową i osobiście przekazał miłosne karteczki adresatom.

 

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony