ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Piszę z prośbą o rozpropagowanie akcji w którą się zaangażowałam całym sercem z moimi uczniami, wolontariuszami.... z naszej szkoły....
Znaleźliśmy poprzez różne instytucje 41 rodzin z Zielonej Góry i okolic, które mają bardzo trudną sytuację, z powodu choroby, śmierci kogoś bliskiego, kiepskiej passy, rodziny, które znalazły się w sytuacji biedy niezawinionej, chcemy przy pomocy ludzi dobrej woli przygotować dla tych ludzi świąteczną paczkę, niosącą nadzieję na zmianę losu, by te święta dla nich i dla obdarowujących były lepsze, radośniejsze , pełne dobra....
ale...
Początek strony