ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Od 9 maja można było zobaczyć w naszej szkole prace uczniów V LO im. K. Kieślowskiego w Zielonej Górze. Zaprzyjaźniona galeria szkolna „Na Strychu” udostępniła nam fotografie, kolaże i inne formy twórczości uczniów. Uczniowie V LO w tym samym czasie oglądali wystawę galerii Pakamera „60 lat budujemy miasto” o historii PBO.

Początek strony